‘Gemeenten kunnen hun werk in 2026 niet meer adequaat doen’

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 59

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt scherpe kritiek op de financiële plannen van het kabinet. De onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota lost de problemen voor 2026 nog altijd niet op. De gemeentekoepel wil daarom ‘op korte termijn overleg voeren met het kabinet’.

‘Met de voorliggende financiële context kunnen de Nederlandse gemeenten hun werk niet adequaat meer doen,’ reageert VNG-voorzitter Jan van Zanen. Voor ‘ravijnjaar’ 2026 dreigt volgens de VNG een bezuiniging van 2 miljard euro voor de gemeenten in Nederland. Dit kan niet zonder consequenties voor inwoners blijven, aldus de lokale lobby.

Gevolgen ‘desastreus’
Er komt een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten, maar pas in 2027. ‘Als alle opgaven en wettelijke verantwoordelijkheden in stand blijven én er sprake is van een forse vermindering van middelen zal dat consequenties hebben voor inwoners die desastreus kunnen uitpakken. Er zullen dan lastige keuzes gemaakt moeten worden,’ voorspelt Van Zanen.

De Voorjaarsnota kent gemeenten 1 miljard euro extra toe vanaf 2027. Gemeenten zijn blij met die toezegging, maar blijven angstvallig kijken naar 2026.  Onderdeel daarvan is een ‘opschalingskorting’ van ongeveer 700 miljoen euro: door fusies zouden op termijn alle gemeenten minimaal 100.000 inwoners hebben, die het werk efficiënter kunnen uitvoeren.

Geen efficiencyvoordeel
De VNG ageert hier al langer tegen. ‘Het beoogde efficiencyvoordeel was al dubieus, maar dat verviel helemaal toen de beleidswijziging opschalen van alle gemeenten naar 100.000+ gemeenten nooit is gerealiseerd en van tafel is gegaan,’ schreef Van Zanen eerder 

(Bron: Gemeente.nu)

Delen: