Geborgde zetels waterschappen op de tocht

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 22

Een meerderheid in de Tweede Kamer neigt naar afschaffing van gegarandeerde bestuurszetels in waterschappen voor boeren en bedrijven.

Voor het eerst lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer zich tegen de geborgde zetels van waterschappen uit te spreken. Dat beeld rijst althans op uit het Kamerdebat van eerder deze maand. Aanleiding was een motie van D66 en GroenLinks om de geborgde zetels in de waterschapsbesturen voor boeren, bedrijven en natuurorganisaties af te schaffen. De besturen zouden wat deze twee partijen betreft volledig democratisch moeten worden gekozen.

Meerderheid
De verklaarde tegenstanders van de motie (VVD, CDA, SGP, JA21, CU en BB) brengen samen 61 zetels bij elkaar. De voorstanders (behalve de twee indienende partijen ook PvdA, SP, PvdD en PVV) komen samen op 73 zetels uit. Met te verwachten voorstanders als Volt en Bij1 zou dan een meerderheid in de Kamer voor afschaffing van de geborgde zetels zijn.

PVV doorslaggevend
De opstelling van de PVV (17 zetels) is voor de stemmingsuitslag doorslaggevend. De partij komt doorgaans op voor de belangen van de boeren, maar gaf in het debat aan verdere ‘kliekvorming’ in het openbare bestuur te willen voorkomen en ernaar te ‘neigen’ de motie te steunen. Tweede Kamerlid Madlener meldde in het debat de dagen ervoor telefonisch te zijn bestookt door bezorgde boeren, CDA’ers en VVD’ers. Een koerswijziging is daarmee niet uit te sluiten.

Ommezwaai
Een andere partij ging de PVV op dit punt al voor. JA21, tot voor het Kamerdebat verklaard tegenstander van geborgde zetels bij de waterschappen, is nu ineens vóór. Volgens het Kamerlid Goudzwaard is het functionele bestuur van de waterschappen het best in handen bij de mensen die er het meest direct bij betrokken zijn. Zijn partijleider Eerdmans volgde tot dusverre de koers dat, als boeren en of bedrijven zitting wilden nemen in het waterschapsbestuur, ze dan maar met een eigen lijst moesten komen, langs democratische weg dus.

Eerste Kamer
De discussie over de geborgde zetels bij de waterschappen loopt al vele jaren. In juni 2020 adviseerde een commissie op verzoek van voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om de geborgde zetels af te schaffen. Na de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer zich er nog over buigen. Dan kan de onafhankelijke politiek via de OPNL Senator Ton Raven haar visie laten horen.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Delen: