Fractie Water stelt vragen over Laerbroeck

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 32

Naar aanleiding van een artikel in De Limburger heeft de fractie Lokaal-Limburg in het Waterschap een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het Watershap Limburg.

Naar aanleiding van een gesprek met het bewonersoverleg Laerbroeck concludeerde Lokaal-Limburg dat het Waterschap steken laat vallen, inwoners in onzekerheid blijven en er sprake is van onvoldoende communicatie.

Laerbroek is een buurt in Hout-Blerick (gemeente Venlo) waar de huizen van bewoners regelmatig onder water staan. Het is duidelijk dat deze huizen afgebroken moeten worden. Een nieuwe dijk zal worden aangelegd, maar dat voorkomt de afbraak niet. Bewoners leven daarom al enige tijd in onzekerheid omdat ze niet weten waarheen ze moeten verhuizen, hoe dit financieel geregeld wordt en vooral wie verantwoordelijk is. Naast het Waterschap Limburg speelt natuurlijk ook de gemeente Venlo een rol.

De volgende vragen dienen door het dagelijks bestuur Waterschap beantwoord te worden:

  • Is het mogelijk om, vooruitlopend op de procedure, nu al te starten met het
    ruimhartig uitkopen van die bewoners die dat willen?
  • Zo ja, wanneer en op welke zeer korte termijn zou u dan kunnen starten?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Wanneer verwacht u dat het voorkeursalternatief bekend is en wat is verder de planning?

Wij houden u op de hoogte.

Delen: