Buitenlandse vrachtauto’s op vluchtstroken zorgen voor gevaarlijke situaties

Fractie Lokaal-Limburg luidt de noodklok

Sinds 2 februari dit jaar zijn internationale chauffeurs verplicht om bij elke grensovergang de landcode in te voeren in hun tachograaf. Deze verplichting vloeit voort uit nieuwe Europese wetgeving. De chauffeurs moeten dit doen bij het eerste tankstation of parkeerplaats na de grens.

Lokaal-Limburg ontvangt echter steeds vaker klachten van Limburgers die constateren dat een aantal chauffeurs dit menen te mogen doen op de vluchtstrook, vaak vlak achter de grens. Het mag duidelijk zijn dat dit voor verkeersonveilige situaties zorgt.

Gevaarlijk
Lokaal-Limburg heeft de situatie even aangezien, in de hoop dat dit fenomeen zou afnemen of verkwijnen. Helaas blijkt uit recente meldingen dat dit nog steeds niet het geval is. 

Een van de oorzaken is volgens Lokaal-Limburg dat er weinig tot geen prioriteit wordt gegeven aan een deugdelijke voorlichtingscampagne vanuit de overheid en de transportbranche. Ook delen politie en de bevoegde ambtenaren van Rijkswaterstaat slechts sporadisch waarschuwingen of bekeuringen uit.

Het betreft hier de grensovergangen van Duitsland naar Limburg (A73/A74, A52, A76). Er zijn overtreders die hun voertuig al op de snelweg krachtig afremmen. 

Het komt vaak niet bij ze op om gevarenlichten te ontsteken als ze stilstaan op de vluchtstrook. Bij vertrek wordt er vaak geen vaart gemaakt op de vluchtstrook en soms gooiende bestuurders hun truck zo weer de snelweg op. 

Soms staan ze in een karavaan en probeert een vrachtautochauffeur zich er weer tussen uit te wringen. Zodoende kan de chauffeur niet goed zien wat er op de rijstroken gebeurt en kan ook geen vaart maken. De rest van het wegbeeld: Geïrriteerde, toeterende, uitwijkende of remmende medeweggebruikers.    

Vragen
Het ontbreken van een proactieve houding van Rijkswaterstaat en politie verbaast Lokaal-Limburg. Daarom wordt het College van Gedeputeerde Staten nu gevraagd om snel in actie te komen.

Daarbij is Lokaal-Limburg zich er van bewust dat autosnelwegen primair een zaak zijn van Rijkswaterstaat/nationale overheid. Maar omdat er nu eenmaal een groot aantal grensoverschrijdende snelwegen in Limburg zijn en het probleem zich in Limburg afspeelt, doet Lokaal-Limburg een beroep op Gedeputeerde Staten.

De vragen spitsen zicht toe op een actieve houding van GS richting Rijksoverheid, politie en Rijkswaterstaat. Ook wordt gevraagd om in contact te treden met de transportbranche, eventueel via het Interprovinciaal Overleg (IPO). Snelle actie moet verkeersongevallen door dit soort gedrag in de toekomst voorkomen.

Gekozen politici
Lokaal-Limburg heeft niet alleen zitting in Provinciale Staten, het zogenaamde Limburgse Parlement, maar ook in het bestuur van Waterschap Limburg. 

Hier is Ad Berger de vertegenwoordiger van de onafhankelijke politiek, terwijl Raimond Franssen en Henk van der Linden de Limburgse statenleden namens Lokaal-Limburg zijn. Naast deputé Ad Roest (financiën) natuurlijk.

Het platform Lokaal-Limburg kent zowel lokale partijen die lid zijn alsook  individuele leden. Het gezamenlijke doel is om van elkaar te leren en zo de onafhankelijke politiek in Limburg verder te versterken. De lokale politiek wist bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 36% van de stemmen te verkrijgen.

Op landelijk niveau werkt Lokaal-Limburg samen met andere onafhankelijke provinciale partijen binnen Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) die op haar beurt de enige onafhankelijke Senator in de Eerste Kamer levert. Niet geheel toevallig is dat ook een Limburger, Senator Ton Raven uit Sittard-Geleen.

Delen: