BOEKJE “De Rol van Water in de Lokale Politiek”

Lokaal-Limburg heeft gratis boekwerkjes over het onderwerp De Rol van Water in de Lokale Politiek. Het boekje is een daadwerkelijke handreiking voor politici over dit actuele onderwerp. Want velen twijfelen er niet aan dat de wateroverlast in bijvoorbeeld Valkenburg of Herkenbosch een vervolg zal krijgen.

Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen nu het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

De boekjes worden gemaakt door het Wetenschappelijk Bureau van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL), een landelijk platform waar Lokaal-Limburg de Limburgse vertegenwoordiger van is. Lokaal-Limburg heeft een provinciaal platform opgericht, een netwerk van lokale onafhankelijke partijen.

Besluitvorming zo dicht mogelijk bij de inwoners, dat is het uitganspunt van Lokaal-Limburg. De laagste bestuurslaag is dus het belangrijkst want de gemeenteraad staat dicht bij de inwoners. Politiek is er voor de burgers en niet andersom. Dus moet de politiek ook willen luisteren naar de inwoners.

Delen: