Schriftelijke vragen Stilte gebieden

Maastricht, 23 november 2020Betreft: Schriftelijke vragen stiltegebieden Geacht college, Recentelijk werd via verschillende media (o.a. de Limburger en L1) aandacht besteed aan de afname van …Lees meer >>


Bijdrage Lokaal-Limburg Begrotingsvergadering Provincie Limburg

vrijdag 6 november 2020 Voorzitter,  Bij het ontstaan van dit extraparlementaire college werd er een programma gepresenteerd met de titel rolvast, koersvast en met versterkte …Lees meer >>


Aandacht Lokaal-Limburg voor Zuid-Limburg tijdens begrotingsvergadering Provincie Limburg

Lokaal-Limburg zal vrijdag tijdens de Begrotingsvergadering van de Provincie Limburg aandacht vragen voor enkele onopgeloste problemen in Zuid-Limburg.


Aandacht Lokaal-Limburg voor Midden en Noord Limburg tijdens begrotingsvergadering Provincie Limburg

Lokaal-Limburg zal vrijdag tijdens de Begrotingsvergadering van de Provincie Limburg aandacht vragen voor enkele onopgeloste problemen in Noord- en Midden Limburg.


Vragen nav nevenfuncties gedeputeerde Koopmans

Maastricht, 15 oktober 2020 Schriftelijke vragen over artikel NRC Handelsblad ‘Limburgse gedeputeerde in de fout met adviesbedrijf’ en ‘Het verzwegen bedrijf van de Limburgse Napoleon’ Geacht …Lees meer >>