Dichtbij
Betrokken
Daadkrachtig

Politiek proces herindeling Landgraaf – Heerlen is een farce

Afgelopen donderdag 6 juli was het voorgestelde herindelingsadvies voor Heerlen – Landgraaf hét onderwerp van de vergadering van PS in het Gouvernement. Het was tevens, voor de gevestigde politieke partijen, hét moment om de lokale democratie de nek om te draaien.

Het einde van de lokale democratie.

De herindeling gaat door, ondanks de TEGENSTEM van LOKAAL-LIMBURG, met stemverklaring van Raimond Franssen onze fractievoorzitter.

Na maanden van getouwtrek over de voorgenomen herindeling was het gisteren zover. De herindeling inclusief referendum was onderwerp van de vergadering van PS, met de hierboven genoemde uitkomst.

En passant werd de gemeente Brunssum er aan de spreekwoordelijke haren bijgesleept om onderdeel te worden van de te vormen grote Parkstad gemeente en het verzoek tot het houden van een referendum, ingediend door burgers in Landgraaf, werd in de prullenbak gegooid.

LOKAAL-LIMBURG vraagt zich af hoelang de mensen in Kerkrade nog rustig kunnen slapen. Brunssum werd zonder waarschuwing in de herindeling gefietst. Is Kerkrade de volgende gemeente die ongevraagd moet aanschuiven?

Voor veel mensen was dit het laatste zetje dat nodig was om het beetje vertrouwen dan men nog had in de heersende politieke partijen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.

  • Het herindelingsadvies Landgraaf – Heerlen gaat naar de 2de Kamer
  • Het referendum werd afgeschoten en komt er dus niet
  • Brunssum kwam als hét konijn uit de hoge hoed en is opeens onderdeel van de herindeling

U zult begrijpen dat LOKAAL-LIMBURG tegenstemde en zich distantieert van deze manier van besluitvorming. Het schaadt het vertrouwen dat mensen hebben in de politiek.

Een herindeling moet volgens LOKAAL-LIMBURG  van onderop gedragen worden en de steun van de lokale politieke partijen én burgers hebben.


Betoog van LOKAAL-LIMBURG n.a.v. de behandeling Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten in de regio Parkstad, 10 feb 2017

Voorzitter,

Zoals wij in de stukken gelezen hebben kan een arhi-procedure opgestart worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. (arhi staat voor “Wet Algemene Regels Herindeling uit 1984) Lokaal-Limburg is van mening dat aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden.

Men kan in onze optiek onmogelijk binnen 24 uur tot zo een besluit zijn gekomen.

De vragen die LOKAAL-LIMBURG  aan de Gedeputeerde in deze stelt zijn: Of ten tijde van de behandeling van het proces Landgraaf-Heerlen al een opschaling in voorbereiding was?  Wanneer is hierover overleg gepleegd met het min. BZK?

(meer…)


Vastberaden, Standvastig of toch Halsstarrig?

Vrijdag 4 november de jaarlijkse Statenbegroting. Het hoogtepunt in het parlementair jaar, waarin Lokaal-Limburg uiteraard ook haar partijtje meeblaast. Soms kunnen kleine partijen net het verschil maken. Afhankelijk van de gunfactor van de coalitie! Die in de Staten op dit moment helaas nul komma nul is!

Waar vroegen wij de aandacht voor dit jaar?

(meer…)