Zandzakken voor de deur? | Of een andere oplossing?

In het kader van het inwerkprogramma ging de fractie Waterschap (1 bestuurslid en 2 burgercommissieleden) op woensdag 28 augustus samen met andere waterschapsleden op werkbezoek in Zuid Limburg. Naar het stroomgebied van de Geul. Een rivier(tje) van 58 km totale lengte dat gevoed wordt door heel veel zijriviertjes en stroompjes. Maar dat stukje rivier , met zijn vele stroompjes die er op uit komen, zorgen in het Zuid Limburgse heuvelland wel regelmatig voor grote problemen. Wie kent niet de beelden van de modderstromen in Meerssen?

Het programma Water In Balans (WIB), gaat uit van een integrale aanpak tegen wateroverlast. Samen met de inwoners en de gemeentes en andere belanghebbenden werd gekeken waar er knelpunten waren. Waar de mensen het meeste overlast hadden van water in hun huiskamer. Water in de kelder werd nog niet eens meegenomen! Een kelder watervrij maken/houden is iets waar de huiseigenaar zelf voor moet zorgen.

Wat moet er gedaan worden om aan de norm van 1 op de 100 jaar wateroverlast te kunnen voldoen? Helaas moest die norm voor Zuid-Limburg, voor het Heuvellandschap al heel erg snel losgelaten worden. Onmogelijk, Onbetaalbaar, Niet Haalbaar! Op geen enkele manier. De norm voor Zuid Limburg moest bijgesteld worden. Hier werd de norm 1 op de 25 jaar.

Uit de bijeenkomsten kwamen 4 knoppen naar voren waar “aangedraaid kon worden” om dit te bereiken..

Maar ook kwam zeer duidelijk naar voren dat de 61 knelpunten niet alleen aangepakt konden worden. Er moest een visie voor het hele Geuldal komen. Met een duidelijk omgevingsanalyse en planuitwerking voor de deelgebieden. Maar vooral: SNEL AAN DE SLAG! Maar niet alleen als waterschap, maar met andere belanghebbenden. Waarbij het waterschap zeer zeker niet gezien moest worden als PINAUTOMAAT!

We brachten op 3 plekken in Zuid-Limburg een bezoek. In Schin op Geul, waar 2 knelpunten zijn, het hellingwater en de Geul. Hier spraken wij met een van de bewoners die onderaan de (heuvel)weg, het laagste punt dus, woont. Hij had ongeveer een halve meter modder in zijn woonkamer gehad. bij het heuvel oplopen, konden wij constateren dat de bewoners ofwel hun huizen “verhoogd” gebouwd hadden, of dat zij een voorziening aangebracht hadden waardoor er bij de deuren een ijzeren schot in geplaatst kon worden.

Boven aan de heuvel stonden op dit moment de wateropvangbekkens droog. Een stel diepe kuilen die met een grote buis verbonden waren met de zandweg. Het water kan hier wel in de bekkens stromen, maar niet meer terug naar de weg. Een mooie oplossing voor de mensen die daar wonen.

De volgende stop was in Gulpen, hier werd aangehaakt bij het Centrumplan om wateroverlast vanuit de Gulp aan de norm te laten voldoen. Gewerkt wordt aan een betere afvoercapaciteit, waardoor de wateroverlast verminderd wordt. Maar ook werd gewerkt aan een verkorting van de overkluizing van de natuurbeek. De Gulp wordt in het centrum weer meer zichtbaar gemaakt.

De laatste stop op deze dag was in Oud Lemiers. Hier wordt op de grens met Duitsland, gewerkt aan de wateroverlast vanuit de helling en de Selzerbeek. Een bypass op Duits grondgebied is noodzakelijk om te zorgen dat 5 huizen niet constant last hebben van natte voeten

Al met al een nuttige dag om inzicht te krijgen in wat het waterschap doet, wat het kost om mensen droog te laten wonen, maar ook hoe wij ervoor kunnen proberen te zorgen dat de kosten niet de pan uitrijzen. De kosten die gemaakt moeten worden, de noodzakelijke kosten zullen wij proberen zo laag mogelijk te houden. Kosten zullen wij scherp tegen het licht houden. Is het noodzakelijk, is het beter, of is het gewoon voor de omgeving.

Tenslotte moet het door ons, bewoners van Limburg opgebracht worden!

Delen: