Windmolens Venlo – Wiens belang staat voorop?

Ongetwijfeld is het verhaal van Don Quichot bij velen van u bekend. Het verhaal over het gevecht tegen windmolens. Zo voelden zich een groot aantal mensen die in Blerick en Boekend wonen. Zij vechten en vochten tegen windturbines, de moderne versie van de windmolen.

Niet omdat zij tegen windturbines zijn, maar wel omdat hun aangename leefgebied steeds verder wordt aangetast. Ingeklemd tussen de A73 en de A67, met de herrie van de auto’s, komt daar zo ongeveer recht voor hun neus de overlast van de windmolens bij.

Leden van de bij LOKAAL-LIMBURG aangesloten lokale partij in Venlo riepen de hulp in van Statenlid Raimond Franssen en zijn medewerkers, om de provincie een halt toe te roepen .

Helaas de provinciale coalitie is, was en bleef doof voor de belangen en argumenten van de inwoners van Blerick en Boekend. Zij willen liever een betrouwbare partner zijn voor de rijksoverheid, dan voor de inwoners van Limburg, door wie zij gekozen zijn…

In tegenstelling tot de VVD en de PvdA fracties in Venlo, die mordicus tegen het windmolenplan stemden, waren dezelfde fracties in Provinciale Staten voor het plan. Net als de Partij voor de Dieren, die meer zag in het belang van de dieren en de natuur, dan in het belang van de mens.

Goed geïnformeerd door gesprekken met de omwonenden, die wij bezochten. De plekken die wij bekeken. De informatie over Etriplus, waarin de provincie een (eigen)belang heeft van 30%, bereidde Raimond Franssen zijn woordvoering en een motie voor. In zijn woordvoering over het windmolenplan ging Statenlid Raimond Franssen uitgebreid in op de nadelen, waaronder de gezondheidsrisico’s, die het plan heeft voor inwoners van Blerick en Boekend. Ook de onwil van het College van GS, te luisteren naar de bezwaren van inwoners, kwam ruimschoots aan bod. In de tweede termijn maakte Statenlid Franssen  nog een terechte opmerking naar de PvdA. Onze fractievoorzitter merkte op dat de uitgangspunten van de Burgertop, een initiatief van de PvdA, zijn, luisteren naar onze inwoners en deze betrekken bij de besluitvorming. Deze uitgangspunten staan echter haaks op de handelswijze van de eigen Provinciale PvdA fractie in het dossier Windmolens Venlo.

De motie, het verzoek van LOKAAL-LIMBURG, om terug te gaan naar de overeenkomst van 2012 tussen Horst aan de Maas, Venray en Venlo en deze steden te verplichtten om ook een deel van de windmolens op hun grondgebied te plaatsen werd helaas niet door een meerderheid in de Staten ondersteund. Het verzoek werd door gedeputeerde Theunissen (uit Venray) ontraden. Statenlid Brugman, Groen Links, maar tevens wethouder voor een lokale partij in Venray, stemde in het kader van de integriteit niet mee.

Integer, of hypocriet? Daarover mag u zelf beslissen!

Naar mening van LOKAAL-LIMBURG moeten de Statenleden en Gedeputeerden Staten (de Coalitie), eerst maar eens leren luisteren naar de mensen door wie zij gekozen zijn. Eerst gaan praten. Eerst kijken wat het voor de mensen betekent. Eerst eens goed de stukken lezen en niet klakkeloos de Grote Coalitieleider van het CDA, volgen.

Eerst goede afspraken maken met de inwoners door wie je gekozen bent, en niet achteraf na een hele hoop commotie, onrust en herrie, vooral veel regelen voor flora en fauna en de inwoners die je gekozen hebben een twijfelachtig doekje voor het bloeden, een schaamlapje in de ogen van LOKAAL-LIMBURG, geven.

Een twijfelachtig doekje voor het bloeden, in de vorm van een optie voor het oprichten van een leefbaarheidsfond voor de inwoners van Blerick en Boekend zoals Deputé Theunissen (onder hoongelach van de vele aanwezig inwoners) nog durfde voor te stellen.

Een applaus op de tribune was wel er voor de reactie van Raimond Franssen  van LOKAAL-LIMBURG aan de gedeputeerde :

“Hoe durft men de inwoners af te kopen met een leefbaarheidsfonds. Infrasoon geluid kun je niet tegenhouden met een extra speeltuintje voor de kinderen of een bomenrij. Voor hoe naïef of dom houdt men onze inwoners eigenlijk?”

 

Delen: