Wie controleert wie?

Tijdens het interpellatiedebat van de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 29 sept. jl  kreeg ons Statenlid Raimond Franssen direct een sneer van gedeputeerde Koopmans met het verwijt dat hij sommige antwoorden al had, als hij bij de betreffende commissievergadering aanwezig was geweest. Hierop gaf Statenlid Franssen het enige goede antwoord: ‘Wie controleert wie? De Staten controleren het college van GS en niet het college ons (Provinciale Staten). Zo hoort het ook.’ Ook mag het woord ‘voorgelogen’ blijkbaar niet in de Staten gebruikt worden! Het door Raimond Franssen gebezigde woord tijdens het interpellatiedebat kwam hem op een opmerking van de Gouverneur te staan! Deze twee incidenten geven direct al de sfeer van het debat weer. Vinnig en onvriendelijk.

Het herindelingsspook waart dus nog steeds rond. Tijdens het door LOKAAL-LIMBURG aangevraagde interpellatiedebat verschilden ons Statenlid Raimond Franssen en Deputé Ger Koopmans sterk van mening over de uitleg van Geheim, Vertrouwelijk en Openbaar, met betrekking tot het schrijven van minister Plasterk.

Het feit: Nergens in het schrijven, dat als ingekomen stuk op de website van de gemeente Landgraaf staat, worden de woorden Geheim of Vertrouwelijk gebezigd. Koopmans trok dus gewoon op zijn eigen wijze de conclusie dat een geheim overleg ook een geheim schrijven produceert.

Enkele andere vragen waarop Statenlid Franssen antwoord hoopte te krijgen, zoals:

  • datum ontvangst
  • pas na vragen van statenleden bevestigend antwoord over de ontvangst van dit schrijven en draaien over zogenaamde geheimhouding
  • over het niet pro actief informeren van de statenleden
  • over de op deze manier ondermijnen van het democratisch proces in de kwestie van de herindeling

werden in vage bewoordingen of geheel niet beantwoord door de gedeputeerde.

Ook achtte de deputé zich, net als zijn door de val van het Brunssumse* college tot tranen toe geroerde collega Geurts, ex-wethouder van Brunssum, NIET schuldig aan de val van het Brunssumse college.

EXCUSES? DAAR DOET GER “POETIN” KOOPMANS NIET AAN!

Wilt u het interpellatiedebat, van ca. 30 minuten, terugluisteren? Dat kan via deze link:

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=limburg&agendaid=8e93b4f0-37b7-45e2-b7fc-313404d39500&FoundIDs=&year=2017  

En klik op ‘link naar video’, kies hier dan agendapunt 10

* Brunssum werd bij de procedure “eringefietst” door de over de herindeling zwaar verdeelde CDA fractie. Om Koopmans voor gezichtsverlies te behoeden

 

Delen: