Vragen planschade door Buitenring

Met de ingebruikname van de Buitenring Parkstad Limburg afgelopen oktober komt langzaam een einde aan dit megaproject.  Uit diverse mediapublicaties van de afgelopen maanden is ons gebleken dat er nog een aantal lopende ‘zaken’ aangaande planschade door de BPL zijn. Om deze lopende zaken goed in beeld te hebben en te zorgen dat het project correct wordt afgesloten, hebben wij de volgende vragen voor het College van GS.

  1. Hoeveel planschade claims zijn er ten laste van de Buitenring Parkstad Limburg ingediend?
  2. Hoeveel van deze claims zijn er toegewezen aan de indiener?
  3. In welke fase zit u met de afhandeling van de toegewezen claims.
  4. Hoeveel claims zijn er per heden nog niet afgehandeld?
  5. Graag hadden wij een overzicht van de nog openstaande claims, inclusief een schatting van de hiermee gemoeide bedragen.
  6. Wij vragen u tevens een planning te overleggen van de voorgenomen afhandeling van de nog niet afgehandelde claims.
  7. Wij hebben signalen ontvangen dat indieners van de openstaande claims al langere tijd wachten op finale afhandeling. Is dit signaal juist? Indien ja, kunt de finale afhandeling bespoedigen?
  8. Kunnen momenteel nog steeds planschade claims ten laste van de BPL worden ingediend?

Vragen Planschade BPL

Delen: