Vragen over vervuiling Sabic

27 januari 2021

Vragen ex art.35 reglement van orde

Betreft : Artikel in 1Limburg*

Geacht Dagelijks Bestuur,

In de digi artikelen van 1Limburg van vandaag kwamen wij het bericht tegen van mogelijke overlast door storing op fabriek op Chemelot (zie artikel op 1Limburg). Bij het lezen van dit artikel kwamen bij ons enkele vragen naar voren over mogelijke vervuiling van de eventueel mogelijke uitstoot. In het verleden is de omgeving na dit soort berichten al vaker geconfronteerd met werkelijke, dus niet mogelijke uitstoot.

Bij uitstoot van dit poeder, dat als grondstof dient voor kunststofkorrels, dwarrelt dit neer op de omgeving. Op straten, op akkers maar mogelijk ook in de beekjes in de omgeving.

  1. Is deze vervuiling in de rioolwaterzuiveringsinstallaties meetbaar? Ja/Nee?
  2. Is deze vervuiling meetbaar in de beekjes in de nabije of iets verdere omgeving. Ja/Nee? Wijdere omtrek, omdat rekening gehouden moet worden met de windrichting en de windsnelheid.
  3. Wat voor gevolgen heeft deze mogelijke vervuiling op het waterleven.
  4. Is er een zichtbare/meetbare sterfte en/of vervorming/verminking van waterdieren in deze beekjes waar te nemen. Ja/Nee?
  5. Wat zijn de extra kosten voor het zuiveren van het water. Zowel in het riool als in de beekjes.
  6. Zijn deze kosten, vervuiling, eventuele vervanging waterdieren te verhalen op Sabic. Zo ja, gaat u dat ook doen. Zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet

Ad Berger, fractie Lokaal-Limburg

Delen: