Vragen m.b.t. RES | 29-10-2019

Maastricht, 29 oktober 2019

Betreft: Vragen m.b.t. RES

 

Geachte,

Bij de fractie van Lokaal Limburg komen steeds meer verontrustende berichten binnen aangaande de procedure te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES). De lokale energie coöperaties geven aan dat het proces op sommige punten hen grote zorgen baart.

Onder andere Rescoop (de samenwerkingsvorm van coöperaties) krijgt niet de mogelijkheid te participeren in het proces. De projectmanagers – naar onze informatie ambtenaren van de provincie speciaal vrijgemaakt en gedetacheerd in de regio- lijken elke vorm van samenwerking met de lokale coöperaties af te houden. Hun motivatie luidt dat coöperaties energieproducenten zien en verdienen aan de energietransitie. Volgens ons gaan ze daarbij voorbij aan de essentie van een coöperatie, de winsten belanden namelijk bij de leden. Onze burgers dus.

Zij richten zich in onze ogen vooral op de gemeentes en ambtenaren  om zo een concept visie te formuleren om die pas in een later stadium met belanghebbenden te bespreken. Daarmee wordt volgens  coöperaties niet voldaan aan de uitgangspunten van de participatiecoalitie (o.a. 50% eigendom van leden coorperatie).

Ook negeren zij daarmee in onze ogen het gegeven dat de  meeste geslaagde projecten op het gebied van energietransitie zijn gerealiseerd door te werken “van onderop” en niet door te verzanden in ambtelijke werkgroepen.

Aangezien Lokaal Limburg het werken ” van onderop”  altijd maar zeker in deze gevoelige materie in het bijzonder huldigt roept deze gang van zaken de volgende vragen op;

  • Heeft het college soortgelijke berichten ontvangen?
  • Is door het college de instructie of opdracht(en)  gegeven hoe de projectmanagers het proces om te komen tot een RES moeten uitvoeren ?
  • Is het college met Lokaal Limburg van mening dat burgers en coöperaties vanaf de start mee moeten participeren om te komen tot een RES en niet op het einde van het traject alleen maar mogen tekenen bij het kruisje?
  • Is het college zich bewust van de risico’s dat projectontwikkelaars de energiedoelstellingen bij de energietransitie kunnen frustreren bij ontbrekend beleid?
  • Is het college bereid snel de uitgangspunten van 50% participatie door de burgers om te zetten in beleid?
  • Wordt door het college gedurende het proces geëvalueerd met de procesmanagers en zo ja wat zijn de conclusies aangaande die evaluaties?
  • Indien het proces niet geëvalueerd/ gevolgd wordt zijn deze berichten reden om met de procesmanagers te overleggen om tot en betere participatie van burgers en/of coöperaties te komen?

Wij vernemen graag van u. Namens de fractie Lokaal-Limburg

Henk van der Linden

Vragen RES 29 oktober 2019 (pdf)

 

Delen: