Vragen intensieve veehouderij

Verontruste burgers hebben ons recent benaderd inzake provinciaal beleid ten aanzien van uitbreiding van intensieve veehouderij in de grensregio met België. Om een beeld te krijgen van de situatie hebben wij de volgende vragen voor het College van GS. 

  1. Wat is het beleid van de Provincie Limburg ten aanzien van de intensieve veehouderij die gevestigd is aan de landsgrens van Nederland met België? 
  2. Wat is het beleid t.a.v. de intensieve veehouderij van België met Nederland? 
  3. Lokaal- Limburg constateert wezenlijke verschillen tussen het beleid t.a.v. de intensieve veehouderij tussen België en Nederland bent u het hiermede eens? 
  4. Kan dit college er bij de minister op aandringen in overleg te gaan om meer eenduidige regelgeving te bepleiten t.a.v. de intensieve veehouderij tussen bijvoorbeeld België en Nederland. 
  5. Wat is het beleid van de Provincie Limburg bij uitbreiding van de intensieve veehouderij aan de landsgrens tussen België en Nederland? 
  6. Wat is het beleid van de provincie Limburg bij uitbreiding van de intensieve veehouderij aan de landgrens tussen Nederland en België? 
  7. Als blijkt dat België zelfs binnen een afstand van 50 meter van de landsgrens uitbreiding van de intensieve veehouderij toestaat hoe handelt dan dit provinciebestuur? 
  8. Als blijkt dat door uitbreiding van de intensieve veehouderij aan Belgische zijde hinder ontstaat die volgens de Nederlandse normen schadelijk is voor de gezondheid van de Nederlandse burger welke actie onderneemt dit college dan? 

Vragen t.a.v. intensieve veehouderij in de grensregio met België 

Delen: