Vragen betreffende Pathofinder 

Maastricht, 7 April 2020 

Op 2 april jl. verscheen er in de Limburger een artikel met de titel “Maastrichts biotechbedrijf ontwikkelt snelle coronatest”. In het artikel staat onder andere te lezen dat het bedrijf Pathofinder vorig jaar werd overgenomen door het Chinese GeneoDx, een onderdeel van Sinopharm. 

De campus waar onder andere Pathofinder zich op bevindt is tot stand gekomen met provinciale subsidie. Al vaker hebben wij in de Provinciale Staten een discussie gevoerd over deze subsidies. De kern van deze discussies spitste zich meestal toe op het onderscheid tussen financieel rendement en maatschappelijk rendement. Op 15 februari 2019 namen de staten een motie aan waarin werd gevraagd de mogelijkheden van een fonds te onderzoeken waarin eventuele revenuen die tot stand komen door deze subsidies (deels) in terug kunnen vloeien. 

Vraag 1 
Hoe ziet Gedupeerde Staten de overname van Pathofinder in het licht van de op 15 februari aangenomen motie? 
Het maatschappelijk rendement van de door Pathofinder ontwikkelde testen is juist op dit moment overduidelijk. 

Vraag 2 
Hoe ziet Gedeputeerde Staten erop toe dat dit maatschappelijk rendement ook verzilverd wordt? Met andere woorden; wat is de rol van de provincie wanneer een door de provincie mede gesubsidieerde partner een dergelijk product ontwikkeld (meer specifiek in de huidige situatie)? 

Hopend op een spoedig antwoord, namens de fractie Lokaal Limburg, 

Henk van der Linden 


Beantwoording Vragen Lokaal-Limburg inzake Pathofinder

Delen: