Voorlichtingscampagne Wmo gestart

In Media Plaza in de Jaarbeurs (Utrecht) heeft de eerste lichting Wmo-voorlichters gistermiddag hun certificaat in ontvangst genomen. Hiermee is de nieuwe voorlichtingscampagne van ANBO over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) officieel van start gegaan.

De Wmo-voorlichters gaan dit najaar in heel het land mensen informatie geven over de extra taken die vanaf 1 januari 2015 door gemeenten worden uitgevoerd. Ook zullen de voorlichters mensen wijzen op hun rechten en de mogelijkheden die de nieuwe Wmo biedt.  

Behoefte aan informatie is groot

ANBO steunt de hervorming van de langdurige zorg, omdat deze inspeelt op de behoefte van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit blijkt ook uit eigen onderzoek. Desondanks zien we dat er veel onduidelijkheid is over wat er nu precies verandert en dat leidt tot onrust. Om die reden hebben we leden opgeleid tot Wmo-voorlichter. Waar mogelijk wordt de voorlichting samen met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente waarin de bijeenkomst plaatsvindt gegeven.  

Ochtendprogramma

In de ochtend was er een informatief programma met diverse sprekers onder wie directeur-generaal Kees van der Burg van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ids Thepass van zorginstelling Laurens en wethouder sociaal domein Eric van der Want van de gemeente Hilversum. Na hun uitleg schoof verpleegkundige Henriëtte Morsselt, tevens zorgcoordinator van ‘Austerlitz Zorgt’ aan en mocht het publiek vragen stellen. Catherine Keyl leidde de geanimeerde paneldiscussie.  

Staatssecretaris Van Rijn sprak voorlichters toe

Rond 12.00 uur lanceerde ook staatssecretaris Van Rijn van VWS de publiekscampagne over de hervorming van de langdurige onder de naam ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee.’ Via tv-spotjes, folders, advertenties en posters gaat VWS mensen de komende maanden informeren wat er precies verandert. Van Rijn steunt de voorlichtingscampagne van ANBO en stak via Skype de Wmo-voorlichters een hart onder de riem en wenste hen succes.  

Aanmelden voor een bijeenkomst

Als u geïnteresseerd bent om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen dan kunt u contact opnemen met uw lokale afdeling. Zij kunnen u vertellen of en wanneer er bijeenkomst bij u in buurt plaatsvindt. De voorlichting bijwonen is gratis en toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.   Bekijk hier de reportage die het NOS Journaal van beide campagnes maakt.   Foto: Jeroen Poortvliet

 

Delen: