Verzoek om input van leden Lokaal-Limburg

Namens de fractie Waterschap willen wij u onderstaande stukken voorleggen.
Het betreft een brief met een inleiding en vervolgens een voorstel voor Zuid-Limburg en een voor Midden en Noord-Limburg.

De voorstellen zijn belangrijk omdat het de Startnotities Regionale Energie Samenwerking betreft.

De fractie Waterschap vraagt u om hierop te reageren zodat zij vervolgens een binnen onze partij breed gedragen visie kunnen uitdragen.

Het spreekt voor zich dat u alleen hoeft te reageren op de RES in uw eigen deel van Limburg.

Reacties kunt u sturen aan fractie-water@lokaal-limburg.nlgraag voor 30 augustus.

RES Noord- en Midden-Limburg (pdf)

RES Zuid-Limburg (pdf)

Brief RES Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg (pdf)

Delen: