Transparantie financiën Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten (GS) moet van elk begrotingsjaar verantwoording afleggen aan Provinciale Staten (PS) over het gevoerde beleid. Cijfers, plannen en uitvoering, worden in de jaarstukken (2017) vermeld. De leden van PS kunnen dan ter verduidelijking van het gevoerde beleid vragen hierover stellen.

Een provincie kan niet draaien zonder bedrijven, grote maar ook en vooral kleine bedrijven (het MKB), om dingen te doen voor haar burgers. Echter, het lijkt onze fractie toe, dat deze coalitie, bestaande uit landelijke partijen, meer oog heeft voor het GROOTbedrijf, dan voor de noden/wensen van haar burgers en het MKB.

Een greep uit de vragen die de fractie van LOKAAL-LIMBURG schriftelijk al stelde.

– Doen wij, in het kader van de energietransitie, iets met de industriële restwarmte?
– Energietransitie, Een LENING voor burgers en SUBSIDIE (gratis geld?) voor grote bedrijven. Waarom die bevoordeling?
– Maastricht Aachen Airport, hoe handelen wij klachten af van inwoners over het gebruik van de volledige baan
– LIME, (Limburg MEet), hoe is de ontwikkeling van de Health Train (Elektronisch Patiënten Dossier) in het kader van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
– Promotie grensoverschrijdend werken, terwijl we hier in Limburg tekort hebben aan werknemers
– Ontwikkelingen kansarme Jeugd
– Arriva problemen, maakt de vervoerder bijvoorbeeld winst over de ruggen van de werknemers? Wensbus project met behulp van vrijwilligers. Ten koste van banen!
– Passend wonen, voor huidige bewoners en nieuwkomers (bijv. Poolse arbeidskrachten) met een laag inkomen
– Mijnschade

Uiteraard zullen er tijdens de bespreking nog meer vragen gesteld worden door ons Statenlid Raimond Franssen.

Delen: