Strategie verkiezingscampagne

Zoals bekend ondersteunt Lokaal-Limburg u graag bij politieke kwesties in uw gemeente en bij zaken waarbij de provincie Limburg betrokken is. Wij staan u echter ook graag bij in bestuurlijke zaken, zoals het opzetten van een verkiezingscampagne.  

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen biedt hiervoor, vanaf dit najaar, de volgende training  

Strategie Verkiezingscampagne” 

Als Lokaal-Limburg willen wij deze cursus graag onder uw aandacht brengen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn immers nog maar minder dan 2 jaar van ons verwijderd. Dus nu is een goed moment om na te denken over de te volgen strategie. De training wordt gegeven op een door u gewenste locatie en neemt een avond of een zaterdagochtend in beslag.  

Wanneer u interesse heeft de training met uw bestuur, fractie of campagneteam, te volgen kunt u dat via deze link kenbaar maken. Ook kunt u op de website van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen kijken voor meer informatie over de training en tevens kijken wat het totale aanbod aan cursussen is dat door het Kennispunt verzorgt wordt.  

Als Lokaal-Limburg ondersteunen we het trainingsaanbod van het kennispunt van harte.  

Delen: