Startersregeling wordt aangepast

Op 15 november heeft de Statenfractie van Lokaal-Limburg   vragen aan GS gesteld om de bestaande startersregeling aan te passen.   

Als reactie op de vragen die de fractie stelde gaat de provincie Limburg de voorwaarden voor de starterslening aanpassen. Begin 2020 zal er een nieuw voorstel voor toepassing van deze regeling komen.

De regeling is oorspronkelijk in het leven geroepen om veelal jonge mensen te ondersteunen bij het kopen en financieren van een eigen woning. De regeling wordt uitgevoerd met  deelname van de Limburgse gemeenten. Met de regeling kan men tot een bepaalde huizenprijs, een extra bedrag lenen, waarvoor de financieringsinstelling anders geen akkoord zou geven. De maximale huizenprijs voor deze regeling is nu € 185.000,00 en maximaal te lenen extra bedrag is nu € 36.000,00.

Huizenprijzen ontwikkelen zich de laatste jaren zo explosief dat het weer tijd werd de bedragen in deze regeling aan te passen. Waarschijnlijk wordt de maximale huizenprijs verhoogd tot € 210.000,00 en het leenbedrag naar € 41.000,00.

Delen: