Schriftelijke vragen en antwoorden over dementiespeldje

Onlangs stond in DDL dat het aantal 100 plussers in 20 jaar verdubbeld is. De vrouwen blijken hierbij “het sterke geslacht. Zij overtreffen het aantal mannen met 94 (13 mannen). De meeste 100+ers wonen in Maastricht, terwijl Kerkrade het meest vergrijsd is. Het CBS verwacht dat de groep 100+ ers door de babyboom na de Tweede  Wereldoorlog snel zal stijgen.

Met de vergrijzing, met het stijgen der jaren, met het ouder worden van onze inwoners, zie je de verschillen in gezond ouder worden ook vergroten. Waarom sommige 100+ ers tot op hoge leeftijd helder van geest blijven zonder enige vorm van dementie of Alzheimer en anderen al met 60 of 70 dement zijn of Alzheimer krijgen is nog altijd een raadsel. Er lopen op dit moment wel onderzoeken naar, maar er zullen nog veel mensen zijn die dement worden of Alzheimer krijgen voordat de wetenschap zover is.

Het aantal mensen dat hulp zal moeten krijgen, zal stijgen. Het aantal mantelzorgers dat overbelast zal raken, zal stijgen. Het aantal mantelzorgers dat altijd klaar kan staan, altijd achter de naaste kan aanlopen zal overbelast raken en soms de controle verliezen.

De liefde kan niet altijd van een kant komen. Kan niet alleen komen van mantelzorgers die door het beleid van de regering steeds meer moeten doen naast hun baan. Kan niet alleen komen van werkgevers die zich of flexibel opstellen, of niet! Alle hulp die deze mensen, deze mantelzorgers zullen kunnen krijgen is meegenomen.

Hieronder de vragen van de Fractie LOKAAL-LIMBURG:

Vraag 1. Bent u bekend met de Stichting 2019?

Antwoord. Wij zijn bekend met de Stichting 2019.

Vraag 2. Indien uw antwoord nee is, kunt u hier onder deze link meer info vinden. Antwoord.

Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3. Wat is uw mening over het idee?

Antwoord. Wij denken dat het speldje een bijdrage kan leveren aan het (h)erkennen van dementie bij mensen. Wij vinden het primair aan de doelgroep en hun omgeving om zich een oordeel te vormen over nut en noodzaak van het speldje.

Vraag 4. In hoeverre wordt vanuit de provincie aandacht besteed aan dementie?

Antwoord. Door de stichting euPrevent wordt het driejarige project Senior Friendly Communities uitgevoerd. Hierin is ook Burgerkracht Limburg (voormalig Huis voor de Zorg) actief. Dit project is een samenwerking van verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn. Het project richt zich op actief ouder worden in seniorenvriendelijke gemeenten. In dit project ligt het accent op de psychische gezondheid met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. In dit project werken de euregionale partners samen met 31 gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn (waaronder 12 gemeenten in Nederlands-Limburg). Het doel is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten. Zodat senioren kunnen blijven deelnemen aan het normale, sociale leven.

In het project richten de partners en de gemeenten zich in het bijzonder op de volgende drie doelgroepen:

1 mensen die op dit moment als mantelzorger werken
2 potentiële mantelzorgers
3 ouderen met beginnende ouderdomsdepressie en/of ouderdomsdementie

 

Het project wordt uitgevoerd in vier stappen:

1 analyse van de behoefte in de deelnemende gemeenten
2 selectie van de concrete activiteiten per gemeente aan de hand van een overzicht van bestaande aanbod
3 uitvoering van de activiteiten in de gemeenten met steun van euPrevent en partners
4 opstellen van een gemeentelijk duurzaamheidsplan

 

Onlangs heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het project Senior Friendly Communities benoemd tot voorbeeld voor Europa. Een (steeds groter) aantal Limburgse gemeenten heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente gekregen. Anderen werken aan het binnenhalen ervan.

Vraag 5. Staat het provinciebestuur open om in de aankomende begroting een bedrag op te nemen om speldjes te kunnen verstrekken zoals beschreven bij Stichting 2019, voor mensen met dementie/Alzheimer

Antwoord.  Wij vinden dit niet op onze weg liggen. Ondersteuning van het primaire proces in het sociaal domein is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarnaast heeft de doelgroep en haar omgeving een eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen ons voorstellen dat het speldje binnen het project Senior Friendly Communities onderdeel wordt van het aanbod. Bij het opstellen van duurzaamheidsplannen kunnen dan lokale keuzes worden gemaakt. Wij zullen euPrevent op deze mogelijkheid wijzen.

Vraag 6 Indien ja, kan de provincie onderzoeken over welk bedrag dit zou kunnen gaan in Limburg.

Antwoord. Zie het antwoord op vraag 5.

 

 

Delen: