Schokkend, wederom een CDA coryfee in opspraak!?

Tijdens de Waterschap AB vergadering heeft de fractie Lokaal-Limburg vragen gesteld over het afwijkend bestuurlijk gedrag door Ger Driessen.
Een misser van onderzoekbureau Hoffman werd door ons rechtgezet.*

Het geval:
Op 5 november 2016 heeft er een afrondend gesprek plaats gevonden met de familie Loonen-Muijsers / maatschap Loonen. Leidraad voor het gesprek is de 32 puntenlijst van de families Loonen. Aanwezig waren: Wim, beide zonen, Jan Loonen en Ger Driessen namens WPM. 

Onze vraag:
Waarom werd WPM tijdens dit gesprek maar vertegenwoordigd door 1 persoon. Normaliter zouden dat minimaal 2 personen moeten zijn. Dit was volgens ons afwijkend bestuurlijk gedrag.

Antwoord portefeuillehouder:
Ja dit was afwijkend bestuurlijk gedrag.

HANDJEKLAP:
Dit gedrag heeft ten grondslag gelegen aan de op 13 december 2016 onder stoom en hoge druk gesloten overeenkomst. De elkaar goed kennende CDA-ers Ger Driessen en Jan Loonen wilden dit afgesloten hebben voordat WPM overging in Waterschap Limburg.

AMENDEMENT
Omdat wij niet geheel tevreden waren met de uitkomst van het onderzoek, hebben wij samen met andere partijen een amendement** ingediend.

Wij vonden dat er ook een onderzoek gedaan moest worden naar de financiële voordelen die wethouder Loonen en consorten behaald hebben bij deze voordelig deal.

Het zal u niet verwonderen dat de fractie Waterbelang (= CDA-ers) en fractie Ongebouwd (= agrariërs) een duidelijk NJET lieten horen.

Als Lokaal-Limburg hebben wij een eigen meldpunt integriteit, maar wij zullen uiteraard deze malversaties ook melden aan dhr. Remkes

*/**zie https://ris3.ibabs.eu/Agenda/Details/Waterschaplimburg/8efac976-f560-487a-90aa-25addcbbab8e

Delen: