Samenstelling Statenfractie definitief

Afgelopen vrijdag zijn onze leden Delano Lankhorst en Leon van den Beucken in het Limburgs Parlement geïnstalleerd als Burgercommissielid voor Lokaal-Limburg. Limburg was de laatste provincie in Nederland die nog geen burgercommissieleden kende.

Een burgercommissie lid is geen lid van het Limburgs Parlement maar kan wel de fractie vertegenwoordigen in diverse Statencommissies. De twee belangrijkste voordelen van burgercommissieleden zijn dat zij de werkdruk kunnen verminderen bij kleine fracties en dat zij ervaring op kunnen doen voor een toekomstig Statenlidmaatschap.

Burgercommissieleden zijn, zoals gezegd, geen Statenlid maar moeten bij de laatste verkiezingen wel op de kieslijst hebben gestaan.

De samenstelling van de fractie is nu compleet. Raymond Franssen en Henk van der Linden zijn de statenleden, Wiel Hoenen en Michel Graef ondersteunen de fractie en de Delano en Leon maken het team compleet.

 

Delen: