Onafhankelijke SenaatsFractie

Wat is OSF?
De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. De leden behouden hun eigen identiteit. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat.

Regiopolitiek
De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen.
Alle besluiten worden genomen vanuit de ‘Regiopolitiek’; leg de besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers.

Onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden;
Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit.
Maar ook samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

Van onder op
De gemeentelijke partijen hebben direct toegang tot een provinciale partij.
De provinciale partijen hebben direct toegang tot de Senator / Den Haag.

 

 

Delen: