Nieuwe bestuursvoorzitter voor Lokaal-Limburg

Zaterdag 12 december werd tijdens de algemene ledenvergadering in Urmond de voorzittershamer van de Vereniging USP doorgegeven. Albert Leppers, de oprichter van LOKAAL-LIMBURG gaf het stokje over aan Ad Roest, die met algehele stemmen werd gekozen. 

 

LOKAAL-LIMBURG is in Provinciale Staten de vertegenwoordiger van diverse lokale partijen in Limburg. Ad Roest heeft in het bedrijfsleven als bestuurder veel ervaring opgedaan.Dhr. Roest is als lid verbonden aan Venlokaal in Venlo. De aanwezige leden van LOKAAL-LIMBURG feliciteerden hem van harte met zijn benoeming en wensten hem uiteraard veel succes.

 

Nieuwe voorzitter neemt het stokje over

Delen: