Nieuwe bestuursleden Lokaal-Limburg

Het bestuur heeft een nieuwe secretaris, Math Habets en penningmeester, Chrétien Wetenmans, gekozen.  We heten ze van harte welkom.
De formele benoeming van beiden zal plaats vinden tijdens de ALV op 24 april.

De huidige samenstelling van het bestuur:
Wiel Hoenen – voorzitter
Math Habets – secretaris
Chrétien Wetemans – penningmeester
René Hensgens – bestuurslid
Ad Roest – bestuurslid
Ton Raven – bestuurslid
Chris Tiekstra – adviseur

Delen: