Nieuw Bestuur

Vrijdag 27 september, tijdens de algemene ledenvergadering van Lokaal-Limburg is een geheel nieuw bestuur gekozen. Wiel Hoenen is de nieuwe voorzitter en Ton Raven de penningmeester. Rene Hensgens en Ad Roest completeren het bestuur voorlopig. Er wordt nog gezocht naar een secretatis voor de onafhankelijke provinciale partij.

Het vorige bestuur heeft er bewust voor gekozen om de weg vrij te maken voor een nieuw bestuur. Een bestuur dat met het oog op een verdere uitbouw van de partij met veel elan aan de slag zal gaan om beleid op te zetten voor de toekomst van de onafhankelijke politiek in Limburg. Voorzitter Ad Roest doet vanwege zijn drukke werkzaamheden als wethouder namens EENLokaal in Venlo een stapje terug maar blijft als vicevoorzitter actief.

Platform
Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Dat betekent dat de gemeentelijke partijen hun eigen identiteit volledig behouden, maar dat zij wel samenwerken en van elkaar willen leren. Daarbij is de link naar een eigen statenlid in Maastricht van belang omdat de invloed van de provincie op diverse beleidsterreinen steeds groter wordt.

Lokale partijen scoren erg goed op gemeentelijk niveau; ruim 35% van de raadszetels wordt ingenomen door raadsleden van een lokale partij. Ook in de Colleges van B&W zijn de lokale partijen goed vertegenwoordigd; 20% van de wethouders is lid van een lokale partij. Lokaal-Limburg wil samen met de lokale partijen op provinciaal niveau het netwerk verder opbouwen om ook in de Provinciale Staten meer invloed te krijgen voor de lokale politiek.

De onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrenzen overschrijden is dat handig. De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar ook beter weten te vinden.

Binnen het platform Lokaal-Limburg  geven de lokale politieke partijen hun kiezers  gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Delen: