Nieuw Bestuur Lokaal-Limburg

Geachte leden,

Namens het bestuur mag ik onderstaande informatie onder uw aandacht brengen:

Nieuw bestuur

Het vorige bestuur heeft geconcludeerd dat er nieuwe mensen nodig waren om de gestelde doelen te gaan behalen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende leden
Wiel Hoenen                     Voorzitter
Ad Roest                            Vicevoorzitter
Ton Raven                         Penningmeester
René Hensgens                Bestuurslid
Chris Tiekstra                   Onbezoldigd adviseur

Dit bestuur functioneert al, vooruitlopend op de formele benoeming tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering.

Gezocht: Secretaris

Wij zoeken nog een goede secretaris. Het gaat vooral om het maken van verslagen van de vergaderingen, voor de rest valt het werk erg mee. Gezien de samenstelling van het bestuur tot nu toe zoeken wij iemand uit Midden-Limburg, het liefst een vrouw.

ALV

Zet onderstaande datum alvast in uw agenda
Lokaal-Limburg Algemene Ledenvergadering,
vrijdag 27 september
19.30 uur Grathem

U ontvangt tzt een agenda.

Delen: