Met een big smile het zomerreces in

De Statenfractie en de fractie Waterschap van Lokaal-Limburg gaan beiden met een big smile het zomerreces in! Elkaar goed informeren werpt zijn vruchten af voor zowel de Statenleden Raymond en Henk  als de Waterschap bestuurder Ad en dit geldt uiteraard ook voor de commissieleden.

Water speelt in onze provincie een heel belangrijke rol. We hebben de Maas die door onze provincie stroomt maar ook nog wat zijriviertjes die daarop lozen. We moeten zorgen dat we in droge tijden voldoende water vasthouden voor onze gewassen die de boeren telen, maar we moeten ook zorgen voor droge voeten in natte tijden. Overstromingen zoals we gehad hebben, waarbij bijv. een deel van Roermond en Venlo flink onder water stonden willen we echt niet meer.

Om aan deze opgaven te voldoen hebben we:

  • Uitvoerend              : het Waterschap Limburg
  • Toezichthoudend   : de Provinciale Staten van Limburg 

Wij zijn tot elkaar “veroordeeld”( met heel veel knipoogjes!).

Soms heb je mensen die iets willen. Niet alleen soms, maar wel vaker. Soms kan dat wat zij willen echt wel iets bijdragen. Soms hebben de deskundigen iets over het hoofd gezien wat de omgeving gewoon uit ervaring weet. Maar soms heb je ook mensen die gewoon iets willen, omdat zij het willen. En die dan alles uit de kast gaan halen om hun wil, hun eis door te drukken.

Zij ontzien niets en niemand, schrijven Statenleden aan en beschuldigen dagelijks bestuurders (te vergelijken met wethouders of gedeputeerden) van het waterschap van malversaties. Zij ge(mis)bruiken landelijke partijen om in hun belang een motie in te dienen met als doel het Waterschap Limburg te overrulen en terug te laten komen op hun beslissing.

En soms trappen Statenleden met open ogen en hele grote voeten hier in zonder in overleg te treden met de aan hun partij gelieerde waterschapsbestuurders. Zowel de algemeen bestuurders als de dagelijkse bestuurder.

En dan zie je waarin een kleine partij in de Staten en een kleine partij in het  Waterschap groots kunnen zijn. Wij trapten niet in de fitty van de voorzitter van de dorpsraad van Arcen tegen de dagelijks bestuurder van het Waterschap. De dagelijks bestuurder werd o.a. beschuldigd van valse voorlichting richting de minister over het verleggen van een dijk bij Arcen.

Lokaal-Limburg was de enige partij, 2 leden, die tegen de motie van de rest van de Statenleden stemden! Heel snel bleek, uit publicatie van Gedeputeerde Staten dat de Waterschapsfractie van Lokaal-Limburg de Statenfractie goed geïnformeerd had. 

Het antwoord door de provincie op de ingediende motie was gelijkluidend als het antwoord gegeven door het Waterschap. Beiden met een terdege  onderbouwing.

Onze Big Smile werd nog groter toen bij de laatste vergadering van het Waterschap de fractievoorzitter van de grootste partij, Waterbelang, gelieerd aan het CDA het voorstel deed om toch wat vaker met de Statenleden te overleggen. Waarop Ad Berger droogjes opmerkte dat wij als kleine partij regelmatig overleg pleegden met elkaar. 

Het leverde ons, eenmansfractie in het Waterschap, een bedankje op van de Dagelijks bestuurder, een lid van dezelfde partij als de fractievoorzitter van Waterbelang.

Beste leden, samen staat onze nog kleine partij sterk in het verdedigen van de belangen van haar leden. Draag dit aub uit naar andere lokale partijen. Samen kunnen wij sterker worden. Samen kunnen wij er voor zorgen dat deze big smile steeds groter wordt.

Beide fracties wensen u een prettige vakantie.

 

Delen: