Lokale problemen boeien jongeren niet

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 7

Jongeren gaan minder vaak stemmen dan ouderen, zeker bij raadsverkiezingen.
De jonge kiezers stemmen vaak op nieuwe partijen.

Bij zowel jong als oud ligt de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen altijd flink lager
dan bij die voor Kamerverkiezingen, maar vooral jongeren laten in hun gemeente
de stembus links liggen. De thema’s bij raadsverkiezingen spreken hen nauwelijks aan.

Minder vanzelfsprekend
Bij de raadsverkiezingen in 2018 lag de opkomst op 55 procent. De opkomst onder
specifiek jongeren (18-35 jaar) lag dat jaar op 42 procent, zo blijkt uit het Lokaal
Kiezersonderzoek 2018. Flink lager dus. ‘Het is voor jongeren minder vanzelfsprekend
om te gaan stemmen en zeker voor de gemeenteraad. In de lokale politiek gaat het om
thema’s die bij jongeren minder leven’, weet politicoloog Roderik Rekker (37),
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Wereldburgers
‘Jongeren houden zich meer bezig met grote problemen, zoals het klimaat en racisme.
Dat zijn thema’s die jongeren niet met lokale politiek associëren. ‘Daarnaast voelen jongeren
zich meer wereldburgers dan ouderen en identificeren jongeren zich mede daardoor minder
met de gemeente waarin ze wonen. Ze wonen vaak ook niet lang op dezelfde plek, omdat ze
bijvoorbeeld nog studeren. Jongeren hebben minder met lokale politiek.’

Kloof
Zorgen over betrokkenheid van jongeren bij de politiek heeft Rekker echter niet.
‘De politieke desinteresse onder jongeren wordt overschat. Tussen de 18 en 25 jaar is de
politieke betrokkenheid weliswaar wat lager dan onder ouderen, maar ze zijn overwegend
goed geïnformeerd.’ Wel maakt hij zich zorgen over de betrokkenheid van praktisch
opgeleide jongeren, die samen een groot deel van de jongeren­populatie uitmaken.
‘De kloof tussen jongeren met een universitaire opleiding en hbo-opleiding aan de ene kant
en jongeren die op het mbo of het vmbo zitten, is echt heel groot. Ik vind dat er op het mbo en
het vmbo meer burgerschapsonderwijs moet worden gegeven. Investeren in het onderwijs zie ik
als structurele oplossing om die kloof te dichten.’

Eigentijdse thema’s
De jongeren die stemmen, stemmen vaak op nieuwe partijen, weet Rekker uit eigen onderzoek.
‘Nieuwe partijen snijden vaak nieuwe, eigentijdse thema’s aan. Het gaat om vraagstukken die
jongeren bezighouden. Neem Volt die volop inzet op Europa en het klimaat.’ Maar ook JA21 en
Bij1 zijn nieuwelingen die veel jongeren aanspreken, weet Rekker. ‘Het is een robuust verschijnsel
dat nieuwe partijen het goed doen onder jongeren.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 3, waarin ook twee jongeren aan het woord
komen over hun initiatieven om leeftijdsgenoten aan te sporen toch vooral te gaan stemmen.

Delen: