Lokaal-Limburg vraagt debat aan

Zoals bekend, houdt de voorgenomen herindeling Heerlen – Landgraaf de gemoederen al enkele maanden bezig. Nu lijkt het erop dat de apotheose in zicht komt met de brief die Minister Plasterk, Minister van BZK, begin september naar gedeputeerde Koopmans heeft gestuurd met het verzoek nog enkele vragen te beantwoorden. Deze brief is onder geheimhouding door Statenleden op het Provinciehuis in te zien. Nadeel van deze geheimhouding is dat er dan niet in het openbaar over gediscussieerd kan worden. 

Echter, na enig speurwerk heeft de fractie LOKAAL-LIMBURG de brief van Minister Plasterk op internet gevonden. 

Naar aanleiding van deze brief van de Minister hebben wij de onderstaande vragen voor Gedeputeerde Koopmans. Deze vragen willen wij vrijdag 29 september tijdens het door ons gevraagde interpellatiedebat voorleggen aan de Deputé. Het interpellatiedebat is weliswaar een ‘zwaar’ middel, maar gezien het onderwerp acht de Fractie van LOKAAL-LIMBURG dit debat noodzakelijk om duidelijkheid in dit dossier te krijgen. 

De vragen aan de Deputé zijn als volgt:

  1. Wanneer heeft u de brief van de minister inzake herindeling Heerlen – Landgraaf ontvangen?
  2. Waarom heeft u de Staten niet geinformeerd over de ontvangst van deze brief?
  3. Waarom heeft u pas in de commissie Financiën Economie en Bestuur (FEB), dus na ongeveer 14 dagen, na vragen van Statenleden over deze brief, het bestaan van deze brief toegegeven?
  4. Waarom deelde u in de commissie mede, dat er geheimhouding op deze brief zou liggen?
  5. Als nu blijkt dat er geen geheimhouding op deze brief ligt, waarom heeft u dan de staten onjuist geinformeerd en uw plicht als depute om de staten pro actief te informeren verzuimd.
  6. Bent u het eens met de fractie LOKAAL-LIMBURG dat door het niet pro actief informeren over de vragen die door de minister gesteld worden nu het democratisch proces in deze precaire kwestie, namelijk de herindeling Heerlen Landgraaf aangevuld met Brunssum ondermijnd wordt?
  7. Doordat in de staten door middel van een amendement de coalitie brunssum toegevoegd heeft aan het herindelingsproces blijkt nu dat  er wederom door deze herindeling een coalitie gevallen is, mede omdat er geen draagvlak is van onderop. Vindt u niet dat het college op deze manier dictatoriaal bezig is? En vindt u niet dat het college mede verantwoordelijk kan worden geacht voor de onrust die onder de bevolking en bestuurders ontstaan is?

Wordt vervolgd…

Delen: