Lokaal-Limburg voor het Limburgs belang

Raimond Franssen, fractievoorzitter LOKAAL-LIMBURG, vroeg tijdens Provinciale Staten van afgelopen vrijdag 17 juni (Voorjaarsnota) vooral aandacht voor gezondheid en met name het belang van toegankelijkheid voor de Limburger op gebieden van een gezonde leefstijl, voeding, werk, sport en een duurzaam milieu.

Hij riep tevens op tot een debat over de bezuinigingsplannen bij het Huis voor de Zorg, die door LOKAAL-LIMBURG werden afgewezen. Spreker gaf aan van het college ‘meer sociaal’ invoelingsvermogen te hebben verwacht.

Meer aandacht werd ook gevraagd voor het MKB, buurtaalonderwijs, laaggeletterdheid, de ontwikkeling van de snelfietsroutes en alternatieve energie. Ook vroeg spreker serieus om te gaan met de zorgen van omwonenden m.b.t. de ontwikkelingen bij MAA. Tenslotte pleitte spreker voor meer wijkpolitie(posten) dicht bij de burger en een meer lange termijn gerichte aanpak van de vluchtelingenproblematiek.

Delen: