Lokaal-Limburg steunt ook middelgrote gemeenten en buurtaalonderwijs

De fractie van LOKAAL-LIMBURG dient in de vergadering van Provinciale Staten van 12 mei een motie in om naast de steun van 32 miljoen voor de 4 grote steden, ook 16 miljoen uit te trekken voor de 8 middelgrote gemeentes in Limburg. Ook deze gemeentes, met een centrumfunctie, aangevoerd door Roermond en Weert, hebben namelijk te maken met grootstedelijke problemen, zoals winkelleegstand, gebrek aan goede huisvesting, werkeloosheid etc.

Daarnaast heeft de fractie een motie ingediend die het buurtaal-onderwijs op basisscholen moet stimuleren. Buurtaal onderwijs is het lesgeven op de basisschool in de talen van onze buurlanden. Zoals Frans Duits en Engels. Engels is weliswaar geen buurtaal maar dient voor een goede ontwikkeling van kinderen toch al zo vroeg mogelijk geleerd te worden. De motie moet het jonge vakleerkrachten mogelijk maken een vaste baan te verwerven op een basisschool. Dit zou volgens LOKAAL-LIMBURG kunnen via een zg. ‘werkpool”,waar dan weer meerdere scholen gebruik van kunnen maken.

Delen: