Lokaal-Limburg stelt vragen over de aanrijtijden van ambulances in Limburg

De fractie van Lokaal-Limburg heeft vragen gesteld over de aanrijtijden van ambulances in Limburg.
Onderstaand de inhoud van de vragen aan het College van Gedeputeerde Staten

In de zomer 2019 zijn er door de VVD zorgen geuit en vragen gesteld over aanrijtijden van ambulances in de spits. Hetzelfde gold / geldt voor Lokaal-Limburg (najaar 2019) als het gaat om het beperken van de maximale snelheidsoverschrijdingen van ambulances in verband met Programma Aanpak Stikstof.
Dat vinden we te belachelijk voor woorden.

Ook op dit moment ontvangen we signalen, dat de norm van 15 minuten voor spoedgevallen niet wordt gehaald in Arcen en Gennep. Ook buiten de spits overigens.

Wachten duurt altijd lang als iedere seconde telt. Langer dan een kwartier wachten is voor een slachtoffer van bijvoorbeeld een hartstilstand, beroerte of een (verkeers)ongeval volgens onze regels niet acceptabel.

Voor onze chauffeurs en verpleegkundigen van onze ambulancedienst is het zeer frustrerend en stressvol om bij voorbaat al te weten de norm niet te kunnen halen.

Zeker in de tijd van agressie en onbegrip richting onze helden is dit extra zorgwekkend. Onze mensen van de politie, brandweer en de hulpverleners (ook die van Hartslag.nu) kunnen dergelijke overschrijdingen als extra stressvol ervaren. Deze hulpverleners zijn in sommige gevallen eerder op de plek van het onheil en overbruggen dan met (levensreddende) hulp de komst van de meer gespecialiseerde hulp van de ziekenauto.

In Arcen kan de ambulance in veel gevallen de 15 minuten kennelijk niet halen. De (hoofd)oorzaak is dat de Ambulancepost in Well naar Nieuw-Bergen werd verplaatst omdat er ook daar problemen waren met de aanrijtijden in de kop van Noord-Limburg. Het lijkt dat er een waterbed-effect ontstaan is, dat wil zeggen het probleem is nu verplaatst of uitgebreid naar met name Arcen.

De dorpsraad van Arcen heeft zich erg bezorgd getoond over de aanrijtijden van de ambulancedienst, zo vermeldt deze op diens website. Omroep Venlo meldt dat de woordvoerder van Ambulancezorg Limburg-Noord eind december vorig jaar aangaf, zich niet te herkennen in de zorgen van de Arcense dorpsraad. Immers, de capaciteit voor Venlo-Noord ging verhoogd worden. Voor Arcen, Lomm en Velden zou dit een positief resultaat geven.

In de praktijk betekent dit dat er dagelijks meer ambulancecapaciteit beschikbaar is op de post bij het ziekenhuis in Venlo en op de post op Tradeport in Blerick. Maar de aanrijdtijd naar Arcen wordt daar niet korter van ten opzichte van de rit vanuit Well. De Limburger berichtte, de aanrijtijden zijn toegenomen na de verplaatsing van de ambulancepost en de Dorpsraad Arcen is strijdbaar om het probleem opgelost te krijgen. Het lijkt er op dat de capaciteitsverhoging die in december vorig jaar werd aangekondigd niet (altijd) tot dit positieve resultaat leidt.

De gemeente Bergen heeft cijfers beschikbaar gekregen die over 2020 aantoonden dat de ambulancezorg (in de zin van aanrijtijden) daar is verslechterd.

De dorpsraad Arcen heeft deze cijfers voor Arcen niet gekregen op diens verzoek. De fracties Lokaal-Limburg en VVD weten niet of de provincie deze gegevens over 2020 in bezit heeft. Dus er moet goed gekeken worden naar de situatie in en rondom Arcen.

Ook vanuit Gennep / kop van Noord-Limburg krijgen we verontrustende signalen.

In het heuvelland werd name in Vaals, de aanrijtijd van 15 minuten relatief vaak niet gehaald, althans in 2019 en 2020. Delen bij Herkenbosch leken / lijken ook gevoelig hiervoor.

Hoewel de Provincie niet zelf verantwoordelijk is voor de Ambulancediensten in deze regio’s, zien we wel een rol weggelegd voor ons college, om de vinger aan de pols te houden en te spreken met deze diensten over de overschrijding van de aanrijtijden. Hierbij ook de zorgen doorgeleiden alsmede aan te sturen op oplossingen voor de getroffen witte vlekken.

Vraag 1.
Is het college bekend met de situatie in Arcen, Bergen, Gennep, Vaals?
Heeft het college ook een beeld van de gehele provincie voor wat betreft de zogenaamde witte vlekken in 2021/ Q1-Q2 2022?

Vraag 2.
Deelt het college ook de zorgen over de aanrijdtijden?

Vraag 3.
Is het college bereid om de gegevens over aanrijtijden voor Arcen op te vragen en te beoordelen?
Zo nee, waarom niet?

Als het gaat om Traumazorg per helikopter dan bedienen Duitsland en Nederland elkaars verzorgingsgebied als dat nodig is. Vooral in Zuid-Limburg landt ook wel eens een traumaheli uit Aken en een Nederlandse Lifeliner vliegt ook wel eens naar de Duitse regio Kleef / Emmerik.

Als het gaat om Euregionale samenwerking met de ambulancediensten Groningen is er samenwerking met Duitse collega’s en ook op andere plekken aan en over de Duitse Oostgrens zijn initiatieven om elkaar te helpen. Op Landelijk niveau zijn hier al duidelijke opvattingen over geuit!
Een voorstel in de Tweede Kamer maakte geld voor proefprojecten (zoals Enschede / Gronau) nu structureel vrij.

Delen: