LOKAAL-LIMBURG ON-TOUR

Eindelijk, het mocht weer. Wel met veel minder personen dan gewend en gepland, maar we mochten weer ON-TOUR! Ditmaal was onze stek in Maastricht in een Coronaproof Lumière. 

Het welkomstwoord was aan de voorzitter van Lokaal Limburg, Wiel Hoenen. Hij memoreerde aan de afgelopen tijd, waarin alles anders was dan wat we gewend waren. Over o.a. de discussie ouderen versus de jongeren, de Lock-down, economische gevolgen etc. Daarna waren er vier sprekers.                                                        

De eerste spreker was Nico Haenen, directeur van Lumière. Ook hij memoreerde aan de lockdown en de economische schade. Hij ging terug naar de begintijden van Lumière en de verhuizing naar Het Bassin. Het was toen een gok om te verkassen naar ergens “in the middle of nowhere”. Nu is het een nieuw stuk centrum in de stad Maastricht. Plek met veel reuring.

Lumière is geen bioscoop, maar ook geen filmhuis.  Agent spelen wanneer het donker is in een van deze zalen lukt niet zo goed. Hij besloot daarom de zalen op een andere manier Coronaproof te maken.

Het was zo memoreerde hij,  een verstandig besluit om naast de filmzalen, ook een Grand café met mooi terras op te zetten. Corona bracht hem en zijn ploeg,  naast ellende ook positieve dingen. het café kon nu eens goed onder handen genomen worden. Een gevolg was ook dat de ploeg medewerkers veel hechter was geworden. 

De volgende spreker was Léon van den Beucken, burgercommissielid voor Lokaal-Limburg in de Staten en raadslid van EENlokaal uit Venlo. 

Hij verhaalde hoe hij door zijn werk opviel bij Henk Brauer, die hem als fractiemedewerker ‘light’ binnenhaalde in Venlo, voor een paar uurtjes ondersteuning. Al snel werd dat heel wat meer. 

Na de afgelopen Statenverkiezingen werd hij gevraagd om commissielid te worden in Provinciale Staten. Samen met Delano Lankhorst, werkt hij met de 2 Statenleden, Raymond Franssen en Henk van der Linden, voor onze partij. Daarbij ondersteunt door de 2 fractiemedewerkers Michel Graef en Wiel Hoenen.

Wat wel tegenviel… het feit dat men in de Staten vaak pas op het allerlaatste moment, zeg maar donderdagavond, voor de vergadering van vrijdag alle stukken ontving. Daar mocht wat meer ruimte in zitten. De stukken mochten net als bij de gemeente wel een weekje eerder komen, zodat men echt alle tijd had om alles goed te kunnen doorspitten en uit te zoeken.  

De volgende in de rij van de sprekers Chris Tiekstra. Verbonden aan de OSF. De Onafhankelijke SenaatsFractie. Hij nam de aanwezigen mee in de opbouw van zowel Lokaal Limburg, als de OSF. 

Lokaal Limburg is een platform partij. De platform gedachte om te werken van onder naar boven. Om goed te luisteren naar onze inwoners en niet naar de regels die van boven van de landelijke partij opgelegd worden. Alle lokale Limburgse partijen verenigt onder de paraplu van Lokaal Limburg. Kijkend naar wat je bindt als lokale partij. Lokaal-Limburg heeft zusterpartijen in meerdere provincies. Allen samen zijn deze partijen als platform verbonden aan de OSF. Via de OSF kan een lokale partij die verbonden is aan (hier in Limburg) Lokaal Limburg, ondersteuning krijgen. Dit kan in de vorm van geld, maar ook hulp bij de campagne strategie en dergelijke.               

En last but not least, gedeputeerde Andy Dritty.                         

Andy, ooit wethouder en fractievoorzitter, verbonden aan GBBL in Landgraaf, werd door de formateurs gevraagd zitting te nemen in het extraparlementaire college van de Provincie Limburg. Geen coalitie, geen oppositie een super democratisch bestel na de verrassende uitslagen. Het eerste jaar is best aardig gelukt. De vergaderingen duren soms wat langer maar à la…… het werkt. En het werkt, soms wel met heel verrassende uitslagen!

Er ontspon zich een levendige discussie met Andy over  zaken als: 

  • Wonen, woningbouwplannen, te weinig gemeentelijke woningbouw ambtenaren
  • De omgevingsvisie
  • De transitie naar andere energie
  • Hoe kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat de lokale partijen net zo snel over informatie beschikken als de landelijke partijen
  • Delen van moties wel met bij Lokaal Limburg aangesloten partijen, niet zichtbaar voor kapers op de kust.

Helaas, de tijd was om, we moesten de gezellige ondergrondse filmzaal verlaten. Maar geen nood. Het afgesloten tuin-terras en het gezellige café binnen boden nog voldoende gelegenheid, om onder het genot van een paar heerlijke hapjes en drankjes met  de gedeputeerde en met elkaar van gedachten te wisselen. 

Onze volgende Lokaal-Limburg on-tour is 31 okt in Weert. U kunt u hier aanmelden!

                                           

Delen: