Lokaal-Limburg geeft gratis boekjes over Windenergie aan provinciale en lokale onafhankelijke politici.

Lokaal-Limburg geeft gratis boekwerkjes weg over de rol van windmolens in de lokale politiek weg. Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Het boekje is bestemd voor lokale en provinciale politici, als extra handvat om hun kennis over de rol van de vele aspecten van windenergie op land binnen de lokale politiek te vergroten. Voor wie minder tijd heeft, biedt het eerste deel een compacte samenvatting van het onderzoek. Het tweede deel van het boekwerkje gaat dieper in op diverse aspecten van het onderwerp ‘windenergie’, onder anderen over de impact op de leefomgeving, de beleidsgrondslagen en de regels in Duitsland en België.

De Expert Opinie Windenergie is een uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). De OSF is een landelijk platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij Lokaal-Limburg is aangesloten.

Op haar beurt creëert Lokaal-Limburg een Limburgs platform voor onafhankelijke politiek. De aangesloten partijen werken samen maar behouden de eigen identiteit. Binnen het platform leert men van elkaar, onder anderen door kennis en ervaringen te delen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. Zo kan de gezamenlijke slogan “politiek van onderop” letterlijk worden ingevuld.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zoveel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de burgers. Wij noemen dit Regio-politiek.

Het Wetenschappelijk Bureau van de OSF heeft het ECHT regie in transitie opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar ‘windenergie’ omdat dit onderwerp steeds vaker in gemeenten en provincies wordt besproken. De keuze voor ECHT is ingegeven omdat zij als geen ander voortdurend onderzoek doen op het gebied van transitie en veel kennis hebben over het nationaal klimaatakkoord waarin wordt gesteld dat in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 49% gereduceerd dient te zijn.

Bestel het gratis boekje Expert Opinie Windenergie nu via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Delen: