LIME: LIJM…. OF …. CITROEN

Vrijdag 24 juni 2016 stond het project LIME op de agenda van FEB (Financiën, Economische Zaken en Bestuur) . LIME de afkorting voor LImburg MEet. Een project van Hogeschool Zuyd, UMC, De Brightlands campussen (minus Greenport) en het MKB.

Wat is de bedoeling van het project? Iets in LImburg MEten uiteraard. Maar wat en vooral waar zo vroeg LOKAAL-LIMBURG zich af. Een nieuw soort Elektronisch Patiëntendossier, met inbreng van de patiënt zelf, een slimme drinkbeker die meet hoeveel iemand gedronken heeft (ouderen dan wel te verstaan). Maar ook bijv. het ontwikkelen van Apps, want in de toekomst zou de arts wel eens een App voor kunnen voorschrijven in plaats van een recept. Ook de gezondheid gaat digitaal!  Inspiratie deden de kartrekkers op in Sheffield. Net als Zuid-Limburg een voormalig mijngebied.

Uiteraard staat LOKAAL-LIMBURG voor alles wat de gezondheid van onze inwoners ten goede kan komen. En meten is vaak weten. Maar we zijn wel kritisch op het uitgeven van geld.

Zomaar 6 miljoen uitgeven om onderzoekers van Hogeschool en Universiteit op te leiden voor de toekomst (is dat niet een core business van die instituten?) zonder garanties, ging ons iets te ver. Met een meetpunt dat pas over 4 jaar ingebouwd was konden wij niet akkoord gaan

Ook het feit dat het project alleen leek te gaan spelen in Zuid Limburg kon onze goedkeuring niet wegdragen.

Wij vroegen daarom de gedeputeerde ervoor zorg te dragen dat de projectleiders over 2 jaar de eerste cijfers over de bereikte resultaten ter verantwoording aan de Statenleden moeten komen overleggen. Dit werd door hem toegezegd!

Wij zullen uiteraard “de vinger aan de pols” houden en dit grote project kritisch blijven volgen. 

Delen: