JONGERENPARTIJ DOET MEE AAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN HEERLEN IN 2022

Heerlen – Afgelopen week ontvingen wij de formele goedkeuring van het Centraal Stembureau om Jongerenpartij Heerlen te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee kunnen we dan eindelijk in de spotlights treden: De Jongerenpartij is op weg naar de Heerlense raadszaal!

Jongerenpartij Heerlen is een politiek platform voor politiek geïnteresseerde jongeren die iets willen veranderen in de gemeente Heerlen. Zeker geen one-issue partij, maar een partij die voor de belangen opkomt van jongeren én mensen die jong van geest zijn, ongeacht hun leeftijd, geaardheid, achtergrond, opleidingsniveau, kleur of ras; mensen die toekomst zien in Heerlen en ons als partij!

Jongerenpartij Heerlen is voortgekomen uit Stadspartij Heerlen. Deze laatste partij kampt met het probleem om jongeren te binden. Hoewel de laatste twee verkiezingen een aantal jongeren op de kandidatenlijst heeft gestaan, lukt het de Stadspartij niet om de jongeren na de verkiezingen te behouden. Dit heeft onder andere te maken met de nodige senioriteit binnen de partij, ondanks dat veel leden zich zeker jong van geest voelen. Om jongeren een politiek platform te geven waarin eigen ideeën en standpunten vorm gegeven kunnen worden, heeft het bestuur van de Stadspartij Heerlen besloten tot de oprichting van een afzonderlijke jongerenpartij. Jongerenpartij Heerlen is bestuurlijk gelinkt aan de Stadspartij Heerlen, maar draagt verder een eigen verantwoordelijkheid met een eigen programma.

Gesteund door ervaringsdeskundigen, gaat Jongerenpartij Heerlen de nieuwe generatie klaarstomen voor een daadkrachtiger Heerlen en de vergrijzing in de gemeenteraad tegen door hen te vervangen met vers bloed en een frisse blik op de toekomst van Heerlen. Mensen die niet alleen iets anders willen, maar ook bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om dat te realiseren. Je bespreekt en maakt immers de toekomst met de toekomst: de jongeren in Heerlen.

Uit de vele persoonlijke gesprekken die met jongeren gevoerd zijn komt een aantal knelpunten in de gemeenteraadspolitiek naar voren. De politiek is in zijn algemeenheid een ‘te ver van hun bed show’, daarnaast is de taalbarrière problematisch (partijen gebruiken vaak te ambtelijke en wollige taal wat de afstand niet ten goede komt) en speelt de ongrijpbaarheid een grote rol. Overigens worden nog altijd gesprekken met jongeren gevoerd. Jongerenpartij Heerlen is ervan overtuigd dat hier verandering in kan en moet komen. Dit kan alleen door de politieke drempel te verlagen en in gesprek te gaan, te luisteren en jongeren een stem te geven. Jongeren zullen dan ook zelf, gezamenlijk, het partijprogramma samenstellen. De Jongerenpartij is dus volop in ontwikkeling en werkt toe naar 16 maart 2022!

Delen: