Het zijn bijzondere tijden.

Alles lijkt anders, nieuwe inzichten, nieuwe regels. 
Maar de aarde draait nog steeds rond. Gelukkig maar. 

Persoonlijke contacten zijn er steeds minder 
en het gemis wordt steeds groter. 

Het is tijd voor een herijking, met nieuwe kansen.

Langzaam gaan we terug naar een wat normalere situatie, 
maar het zal nooit meer helemaal hetzelfde worden. 

Bestuur en fracties missen het contact met u, 
en met de achterban. 

Houd vol en hopelijk ‘snel’ tot ziens.

Delen: