Gratis boekje Burgerparticipatie voor onafhankelijke Limburgse raadsleden en wethouders

Lokaal-Limburg heeft gratis boekwerkjes over het onderwerp Burgerparticipatie. Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen nu het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Best Practices Burgerparticipatie met als ondertitel ‘inspiratie voor lokale politici’ is een uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). De OSF is een landelijk platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij Lokaal-Limburg is aangesloten. Op haar beurt creëert Lokaal-Limburg een Limburgs platform voor onafhankelijke politiek.

De aangesloten partijen werken samen maar behouden de eigen identiteit. Binnen het platform leert men van elkaar, onder anderen door kennis en ervaringen te delen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. Zo kan de gezamenlijke slogan “politiek van onderop” letterlijk worden ingevuld.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zoveel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de burgers. Wij noemen dit Regio-politiek.

Het boekje is bestemd voor provinciale politici, als extra handvat om hun kennis over de diverse vormen van Burgerparticipatie te vergroten. Voor wie minder tijd heeft, biedt het eerste deel een compacte samenvatting van het onderzoek. Het tweede deel van het boekwerkje gaat aan de hand van vijf thema’s dieper in op de materie. Dit wordt onderbouwt met vele praktijkvoorbeelden.

Bestel het gratis boekje Burgerparticipatie nu via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Delen: