Gratis boekje “Best Practices Verkiezingscampagnes” voor onafhankelijke lokale en provinciale politici

Lokaal-Limburg heeft gratis boekwerkjes over het onderwerp verkiezingscampagnes van lokale partijen. Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen nu het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Best Practices Verkiezingscampagnes met als ondertitel ‘inspiratie voor lokale politici’ is een uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). De OSF is een landelijk platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij Lokaal-Limburg is aangesloten. Op haar beurt creëert Lokaal-Limburg een Limburgs platform voor onafhankelijke politiek. De aangesloten partijen werken samen maar behouden de eigen identiteit. Binnen het platform leert men van elkaar, onder anderen door kennis en ervaringen te delen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. Zo kan de gezamenlijke slogan “politiek van onderop” letterlijk worden ingevuld.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zoveel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de burgers. Wij noemen dit Regio-politiek.

Het Wetenschappelijk Bureau van de OSF heeft Platform31 opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de goede voorbeelden van verkiezingscampagnes op lokaal gebied. De keuze voor Platform 31 is ingegeven omdat zij vaker dit soort uitgebreide onderzoeken onder onafhankelijke politici voor de OSF hebben uitgevoerd.

Het boekje is bestemd voor onafhankelijke politici en bestuurders van onafhankelijke lokale partijen, als extra handvat om meer inzicht te krijgen in de succesvolle en minder succesvolle wijzen waarop vergelijkbare partijen hun campagnes voeren. Voor wie minder tijd heeft, biedt het eerste deel een compacte samenvatting van het onderzoek. Het tweede deel van het boekwerkje gaat aan de hand van de gesprekken met de ondervraagde partijen dieper in op de materie.

Bestel het gratis boekje Best Practices Verkiezingscampagnes nu via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Delen: