GRATIS BOEKJE “BASISINKOMEN” VOOR ONAFHANKELIJKE LOKALE EN PROVINCIALE POLITICI

Lokaal-Limburg geeft gratis boekjes weg over de voor- en nadelen van een Basisinkomen. Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Het boekje is bestemd voor lokale en provinciale politici, als extra handvat om hun kennis over de voor- en nadelen van een Basisinkomen te vergroten.
Voor wie minder tijd heeft, biedt het eerste deel een prima samenvatting van het onderzoek. Het tweede deel van het boekwerkje gaat dieper in op diverse aspecten van het onderwerp ‘Basisinkomen’, onder anderen over diverse varianten, over het effect op de arbeidsmarkt, over de financiering  en over eerdere experimenten.

Basisinkomen is een uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). De OSF is een landelijk platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij Lokaal-Limburg is aangesloten. Op haar beurt creëert Lokaal-Limburg een Limburgs platform voor onafhankelijke politiek. De aangesloten partijen werken samen maar behouden de eigen identiteit. Binnen het platform leert men van elkaar, onder andere door kennis en ervaringen te delen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. Zo kan de gezamenlijke slogan “politiek van onderop” letterlijk worden ingevuld.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zoveel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de burgers. Wij noemen dit Regio-politiek.

Het Wetenschappelijk Bureau van de OSF heeft het de Vereniging Basisinkomen opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar alle mogelijke aspecten van het Basisinkomen. De keuze voor de Vereniging Basisinkomen is ingegeven door hun kennis en ervaring met dit onderwerp. Bovendien blijkt de vereniging in staat te zijn om objectief de voor- en nadelen van het Basisinkomen te beschrijven.

Bestel het gratis boekje Basisinkomen nu via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Delen: