Gezonde Limburgers in een duurzame wereld

Start campagne Lokaal-Limburg

Dinsdag 19 februari heeft Lokaal-Limburg haar campagne voor de verkiezingen Provinciale Staten afgetrapt. Een campagne die is opgebouwd rond sterke lokale politici die elk in hun eigen gemeente stemmen voor Lokaal-Limburg proberen te vergaren.

Ook bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het Waterschap kunnen de Limburgers dus weer op de eigen, vertrouwde kandidaten stemmen. Kandidaten die letterlijk dicht bij de mensen staan.

Lijsttrekker

Raimond Franssen is de huidige fractievoorzitter namens Lokaal-Limburg in het Limburgs Parlement. Het is niet verwonderlijk dat hij ook de lijsttrekker is.

“Ik ben natuurlijk trots op het vertrouwen dat de partij in mij stelt, maar ik ben vooral ook heel blij met de steun van mijn collega statenlid Henk van der Linden in Noord-Limburg. We hebben bewust gekozen voor twee lijsten, een in Noord en een in Zuid. Daardoor kunnen we nog meer lokale kandidaten op een verkiesbare plek zetten. Dat past uitstekend bij Lokaal-Limburg als provinciaal platform van onafhankelijke lokale partijen.”

De lijsttrekker vervolgt; “Inhoudelijk willen wij ook een statement maken. Binnenkort dienen wij een motie in over de mondiale discussie over het klimaat. Wat ons opvalt is dat slechts de minste mensen weten waar ze het over hebben. De omvang van de klimaatdiscussie, eigenlijk een duurzaamheiddiscussie, is inmiddels dusdanig omvangrijk dat het voor de meeste mensen het voorstellingsvermogen te boven gaat.”

“Daar wil Lokaal-Limburg niet aan meedoen! Wij willen de duurzaamheidsdiscussie terugbrengen naar waar het feitelijk om gaat. De gezondheid van de Limburgers nu en in de toekomst. Daarbij streeft Lokaal-Limburg er naar om de verantwoordelijkheid hiervoor bij de bestuurslaag te leggen die het dichtst bij de burgers staat; de gemeenten. Wat ons voor ogen staat is dat er mondiaal afspraken worden gemaakt over de te bereiken doelen. In Nederland zou dan in overleg met de provincies bepaald moeten worden welke doelen er per provincie haalbaar maar ook betaalbaar  worden geacht.”

“Om vervolgens aan de gemeente over te laten wat zij specifiek op het gebied van gezondheid en dus ook duurzaamheid voor haar inwoners wil ondernemen. Door deze aanpak worden de inwoners veel meer betrokken bij de problematieken en de oplossingen. Het is onze overtuiging dat door deze aanpak een effectievere aanpak ontstaat, niet alleen voor het gezondheids- maar ook voor het duurzaamheidsprobleem.”

Water

Lokaal-Limburg neemt ook deel aan de Waterschap verkiezingen. Hiervoor is Ad Berger benoemd tot lijsttrekker. Inhoudelijk sluiten zowel het programma alsook de campagnestrategie volledig aan bij die van de campagne voor Provinciale Staten.

Ad Berger; “Lokaal-Limburg, als platform van lokale partijen, wil de kiezers graag vertegenwoordigen bij het Waterschap. De lokale partijen hebben bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 1/3 van de stemmen gekregen. Waarmee bewezen is, dat onze inwoners de overtuiging hebben dat lokale partijen daadwerkelijk een verschil kunnen maken. Nu nog de vertaalslag naar het Waterschap!

In ons programma besteden wij vooral aandacht aan de klimaatverandering. De andere onderwerpen die wij bespreken (het waterpeil, veilige dijken, schoon water, veiligheid en respect voor de medemens en recreatie) hebben hier allemaal mee te maken.”

Lijstnummers

Lokaal-Limburg doet onder lijst 10 mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten en onder lijst 12 voor het Waterschap. Alle informatie over de verkiezingscampagne van Lokaal-Limburg is te vinden op www.lokaal-limburg.nl.

De top van de lijst Noord van Lokaal-Limburg voor Provinciale Staten

 1. Raimond Franssen
 2. Henk van der Linden – Roerdalen
 3. Leon van den Beucken – Venlo
 4. Jos Wackers – Echt-Susteren
 5. Marienel Engelen – Weert

De top van de lijst Zuid van Lokaal-Limburg voor Provinciale Staten

 1. Raimond Franssen – Voerendaal
 2. Delano Lankhorst – Landgraaf
 3. Sergio Klein – Sittard-Geleen
 4. George Walstock – Maastricht
 5. Jo Römling – Valkenburg

De top van de lijst van Lokaal-Limburg voor het Waterschap

 1. Ad Berger – Maasgouw
 2. Petra Beeren – Roermond
 3. Albert Melskens – Venlo

 

Delen: