Financieel voordeel voor leden 2021

Leden van platform voor onafhankelijke politiek in Limburg kunnen gebruik maken van diverse voordelen. Ook van financiële voordelen.

Partijen die lid zijn van Lokaal-Limburg kunnen financiële ondersteuning aanvragen. En dat geldt ook voor de individuele leden, die namens hun partij een financiële bijdrage kunnen aanvragen. Omdat zij minder contributie betalen hebben zij recht op 1/3 van het bedrag dat voor de aangesloten partijen beschikbaar is. Er zijn vier invalshoeken.

 1. Bijdrage verkiezingscampagnes
  Elk lid kan jaarlijks een bijdrage aanvragen voor een bijdrage in de kosten voor de verdere groei van hun partij en/of activiteiten in het kader van verkiezingen.
  Partijen die lid zijn kunnen dit jaar maximaal € 600,00 aanvragen. Individuele leden kunnen dit jaar voor hun partij maximaal € 200, aanvragen.
 1. Bijdrage campagne herindeling
  Elk lid kan eenmalig een bijdrage aanvragen voor een bijdrage in de kosten voor de verkiezingscampagne ten gevolge van een herindeling. Partijen die lid zijn kunnen maximaal € 4.000,00 aanvragen. Individuele leden kunnen voor hun partij maximaal € 1.333,00, aanvragen.
 1. Bijdrage kandidaten campagne Lokaal-Limburg
  Kandidaten die op een verkiesbare plaats op de lijst van Lokaal-Limburg voor Provinciale Staten of het Waterschap staan, ontvangen een persoonlijk budget. Dit kunnen zij inzetten door te kiezen uit de diverse beschikbare campagne materialen die vervolgens via de campagnecommissie worden aangeschaft.

  Uiteraard komen uitsluitend individuele leden en leden van de aangesloten lokale partijen in aanmerking voor een plek op de verkiezingslijsten. Het beschikbare budget per kandidaat is afhankelijk van de plaats op de lijst en het totaal beschikbare campagnebudget.
 1. Ledengelden
  De leden van een bij Lokaal-Limburg aangesloten lokale partij tellen mee als leden van Lokaal-Limburg en als leden van het landelijke platform OSF. De aangesloten leden ontvangen jaarlijks een bedrag van € 5,00 per lid. 

  Partijen die hun leden laten meetellen als leden van Lokaal-Limburg en de OSF ontvangen jaarlijks achteraf een bijdrage van € 5,00 per lid. Bij slechts 10 leden is de contributie voor Lokaal-Limburg dus al terugverdiend.

Voor vragen of ondersteuning bij het aanvragen kunt u contact opnemen met de coördinator van Lokaal-Limburg via chris.tiekstra@lokaal-limburg.nl / 06 – 53 25 98 97).

Delen: