…EN TOEN, TOEN KWAM HET WATER!…

Door: Petra Beeren-Adriaans 

Wat was ik verheugd, toen ik via ons Lokaal-Limburg bestuur boekjes uit die mooie OSF reeks kreeg. Als burgercommissielid Waterschap voor onze paraplu partij (maar ook als burgercommissielid van een lokale partij in Roermond) waren ze zeer welkom. Zonne-energie en windenergie daar zitten de meeste raads- en commissieleden wel al aardig in, maar water?
“De waterschappen zorgen er immers wel voor”, zoals de quote uit het boekje luidt.
En toen, toen kwam het water!

foto: Petra Beeren-Adriaans

foto: Marjo Zaeijen

Limburg is een provincie, die lang geen dijken kende. Was hier toch niet nodig? Toch?
Wanneer zo ongeveer half Nederland onder water staat, hebben wij hier nog droge voeten. Behoudens een enkele keer wanneer “Mooder Maas” het in de winter, meestal rond Kerst en Nieuwjaar het door vele regens in Frankrijk en België op haar heupen kreeg en overstroomde. Net zoals in 1993 en 1995.

RWS (Rijkswaterstaat) vond dat de mensen langs de Maas beter beschermd moesten worden tegen het hoge water. Samen met Waterschap Limburg. Maar niet alleen langs de Maas, maar ook langs de vele Limburgse riviertjes, beekjes en loopjes waren maatregelen nodig.

Het HWBP (Hoog Water Beschermings Programma) voor dijken langs de Maas, met een bescherming van 1 op de 300*. En WIB (Water in Balans) vooral voor het stroomgebied van de Geul en de Gulp. Helaas zijn de kosten voor 1 op de 300 hiervoor zo hoog en de ruimte zo beperkt, dat het 1 op de 25 is.
Na de overstromingen in Meerssen (2014, 2016, 2018) kwam er 3 miljoen voor aanpak van de wateroverlast, die is niks vergeleken bij wat er nu in juli 2021 gebeurde. Ook in België en Duitsland bleef het water naar beneden gutsen van de bergen in de dalen. die de verhoogde regenval niet meer konden verwerken.

foto: Marjo Zaeijen

bron: Waterschap Limburg

Het bleef maar komen uit België en Duitsland. Landen die wel met het Waterschap Limburg samen werken, maar nog lang niet zo ver zijn in het Watermanagement als wij in ons land. Gelukkig waren er bij ons geen doden te betreuren, ondanks dat het water en de modderstromen in enkele minuten van droge voeten naar water tot aan het middel van de mensen kwam. Die zich soms zwemmend moesten redden uit hun huis.

En zo begon de ellende in Valkenburg aan de Geul
Burgemeester Daan Prevoo was niet te beroerd om ook met zandzakken te sjouwen en Koning en Koningin op de laarzen in het water rond te leiden

Met man en macht, dag en nacht! 
Het was crisis in Limburg. Wij hadden hier te maken met 3 zaken tegelijk, die met elkaar samenhingen. De regen bleef dagenlang gestaag vallen in Zuid Limburg. Daar, waar de grond al verzadigd was door de plensbuien die eind juni in Meerssen ook al voor overstromingen gezorgd hadden, ondanks de waterbuffers. Daarnaast kwam er een toename van de aanvoer van de beken op de Maas en steeg de Maas in hoog tempo.

Zandzakken werden in allerijl door mensen van het waterschap, vrijwilligers, buurtbewoners , het leger, de brandweer en andere waterschappen overal neergelegd.

foto: Marjo Zaeijen

foto: Marjo Zaeijen

foto: Marjo Zaeijen

foto: Marjo Zaeijen

foto: Marjo Zaeijen

Het Waterschap sloot de Roer van de Maas af om ervoor te zorgen dat niet de Voorstad en de binnenstad van Roermond onder water zou komen te staan. De loodsen van het Waterschap werden leeggehaald. 4,2 km. demontabele keringen, 70 pompen, meer dan 200.000 gevulde zandzakken, duizenden big bags. Mensen werden geëvacueerd. En toch, toch ging het op sommige plaatsen nog bijna mis, of helemaal mis.
Nog net niet.

foto: Marjo Zaeijen

foto: Marjo Zaeijen

Hockeyvelden langs de Roer onder water. foto: Marjo Zaeijen

De woonboot die op drift ging. foto: Marjo Zaeijen

Wat als…
Als je de foto’s bekijkt en de verhalen beluisterd lijkt het alsof de maatregelen van het Waterschap Limburg niets hebben uitgehaald. Met de nadruk op LIJKT!. Wat als het HWBP er niet geweest was. Kijk en vergelijk!

bron: Waterschap Limburg

bron: Waterschap Limburg

De maatregelen in Ooijen Wanssum hebben gezorgd voor een daling van de waterstand. In Wanssum 35 cm, in Venlo 20 cm en ook in Roermond nog voor 5 cm

Wie zitten er in het bestuur van Waterschap Limburg?
WIJ, LOKAAL-LIMBURG! In maart 2019 hebben wij voet aan de Waterschapswal gezet. Maar wij zijn nog klein. Op dit moment bestaat onze fractie uit 1 algemeen bestuurder (te vergelijken met Raadslid/Statenlid) en 2 beëdigde burgercommissieleden. In de waterschappen heb je gekozen zetels en geborgde (niet gekozen) zetels.

Waterbelang (= CDA) 14 zetels (gekozen)
Ongebouwd ( = agrariërs) 4 zetels (geborgd)
Water Natuurlijk (= PvdA/GL) 3 zetels ( gekozen). Zij vormen een coalitie met:
Natuurterreinen (D66/GL) 2 zetels (geborgd)
Bedrijven 3 zetels (geborgd)
VVD 2 zetels (gekozen)
50+ 1 zetel (gekozen)
Lokaal-Limburg 1 zetel (gekozen)

Het waterschap kent anders dan 2e Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad, geen dualistisch systeem. Het Waterschap is nog monistisch. Dat wil zeggen dat de Dagelijks bestuurders, 3 van Waterbelang (CDA) 1 van Ongebouwd en 1 van Water Natuurlijk/Natuurterreinen gewoon meestemmen over de te nemen beslissingen.

Er is nog heel veel werk aan de winkel. Nu hebben we watersnood, soms hebben we nood aan water door droogte. We kennen de hittestress die we bij de gemeenten op het netvlies moeten krijgen. Het is een heel andere wereld dan de gemeenteraad of Provinciale Staten.

Maar willen wij ook een vuist maken in Waterschapsland, dan hebben we veel meer mensen nodig die de belangen van onze mensen willen uitdragen! Meer lezen over de projecten van Waterschap Limburg?

Kijk op:
*https://www.waterschaplimburg.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@6318/nieuw-boek-dijken/
https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/landingspagina/
https://www.wachtnietopwater.nl/#NaN
Onder de loep: Wettelijke waterveiligheidsnormen

Door: Petra Beeren-Adriaans 

Delen: