EN STINKEN!!!!!!

Bezoek van de fractie Waterschap aan een RWZI

RWZI = Rioolwaterzuiveringsinstallatie

De iets oudere jongeren onder ons zullen zich ongetwijfeld deze “songteksten” kunnen herinneren: “Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Beestjes, allemaal beestjes, zoveel beestjes…….” en “Als het water in de Maas nu toch eens bier was, schuimend bier was…….”

Een klein stukje van de installatie in Susteren met voorop de heksenkring

Voor het brouwen van bier heb je water nodig, schoon water en dat schone water gaat niet met hekserij en hocus pocus, zoals deze heksenkring bij de RWZI in Susteren doet vermoeden, maar met ….. BEESTJES.

Een van de monitoringsdeks

Door ons rioolstelsel gaat 150 miljoen kuub water. Het waterzuiveringsbedrijf zuivert dit rioolwater. In Limburg hebben wij 17 Waterzuiveringsinstallaties. Grote en kleine, oudere en nieuwere. De laatste nieuwe, de modernste,  staat in Weert. En al deze zuiveringsinstallaties worden gemonitord met een regie kamer.

De regiekamer staat in Roermond.

Ons water moet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Om de kwaliteit van het water te waarborgen, heeft de EU in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. Een aantal maatregelen hieruit zijn:

 • Het nog beter zuiveren van water,
 • het laten (her)meanderen van beken,
 • het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages,

De waterkwaliteit in de Limburgse beken, plassen en vennen. worden regelmatig onderzocht op bijv.

 • insectenlarven,
 • wormen,
 • kreeften,
 • slakjes
 • fytoplankton

Daaruit blijkt of de waterkwaliteit goed, matig of slecht is. Ook controleren we of bepaalde stoffen zoals zuurstof, stikstof, fosfor, metalen of bestrijdingsmiddelen in het water zitten.

Het WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG is een dochterbedrijf van het Waterschap en zuivert als uitvoeringsbedrijf het afvalwater . Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten.

Het waterzuiveringsproces, met in potje 2 papierrestanten van elk soort en in potje 5 de bacteriën.

In de waterzuiveringsinstallaties, de RWZI’s worden verschillende processen doorlopen om van het rioolwater weer schoon water te maken dat geloosd kan worden in de beken. Mensen gooien van alles in de wc en in het “buitenwater”, dat er uitgehaald moet worden. Bladeren en zand belanden ook in het riool (Potje 2 en 3) Wanneer dat eruit is gehaald krijg je het water in pot 4.

Hieraan worden “de beestjes”, de bacteriën toegevoegd die ervoor zorgen dat het schoon water wordt. Maar die ook voor de stank zorgen! Het afval in de potjes op de voorgrond zijn bepaalde korrels, waar ook (in de toekomst) nog meer mee gedaan kan worden.

GOED VOOR UW PORTEMONNEE!

Wat kunt u zelf doen om het water in uw omgeving schoon te houden?

Gooi vaste stoffen zoals:

 • maandverband, inlegkruisjes, tampons en luiers
 • etensresten, koffie- en theeprut,
 • pleisters, verbandmiddelen, condooms,
 • kattenbakkorrels, slaolie,
 • frituur- en bakvet

niet in de wc, zij kunnen verstoppingen in het riool veroorzaken en de werking van de pompen bij de zuiveringsinstallaties verstoren.

Des te minder storingen, des te minder troep in het afvalwater, des te minder de mensen van het Waterschapsbedrijf Limburg problemen op hoeven te lossen….. des te beter is het voor UW portemonnee

Delen: