Einde coalitieonderhandelingen

De fractie van Lokaal-Limburg maakt geen deel meer uit van de coalitiebesprekingen in de provincie Limburg. Dat hebben partijbestuur en fractie gistermiddag aan formateur Koopmans laten weten.

Fractievoorzitter Raimond Franssen zegt hierover; “Wij waren al lange tijd met de informateurs en later met de formateurs in gesprek om te komen tot een zo breed mogelijk coalitie. Deze week zouden wij de namen van onze kandidaat gedeputeerden aan de formateurs doorgeven, maar voor het daartoe kwam werd ik benaderd door een externe kandidaat die door Ger Koopmans was gepolst om namens Lokaal-Limburg in het College van GS zitting te nemen”.

“Ik heb dat intern in de partij besproken en we kwamen al heel snel tot de conclusie dat wij een dergelijke werkwijze niet acceptabel vinden. Als de coalitie de steun van Lokaal-Limburg zoekt en wij een gedeputeerde mogen leveren is dat uiteraard bespreekbaar. Maar om zo maar iemand van buiten naar voren te schuiven is een vreemde zaak, onverlet de kwaliteiten van de mogelijke kandidaat.”

“Ik heb Ger Koopmans gisteren laten weten dat wij dit niet kunnen accepteren. Door iemand achter onze rug om te benaderen heeft hij zijn vertrouwen bij de fractie verspeeld. Wij hadden onder voorwaarden graag deel uitgemaakt van de coalitie, maar niet op deze wijze.”

Lokaal-Limburg voorzitter en wethouder in Venlo Ad Roest bevestigd de gebeurtenissen; “Onze fractie had twee prima kandidaat deputés binnen onze eigen gelederen. Het buiten ons medeweten proberen te parachuteren van een externe kandidaat is volstrekt onaanvaardbaar en heeft ons doen besluiten om de onderhandelingen vaarwel te zeggen en plaats te nemen in de oppositie.”

“Zeker in de onafhankelijke politiek proberen wij altijd van onderop en in goed overleg met alle partijen te opereren. Wij zullen vanuit die rol en in het belang van onze achterban de komende vier jaar op een constructieve wijze oppositie voeren.” 

Delen: