Dubbele felicitaties!

Donderdag 28 maart werd onze 1waterschapsbestuurder geïnstalleerd.
Na een intensieve verkiezingscampagne, was het voor hem dubbel feest.


Op deze heuglijke dag vierde hij ook zijn 75everjaardag. Hij werd dan ook “in de bloemetjes gezet” en door de aanwezigen toegezongen.
Daarna volgde het officiële gedeelte met de eedaflegging, waarna de eerste vergadering kon beginnen.

Delen: