De fractie Lokaal-Limburg heeft vragen gesteld aan het bestuur van Waterschap Limburg

Naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw door Joep Dohmen en Paul van der Steen, zijn er in de Provinciale Staten vragen gesteld over de gang van zaken bij het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) en enkele bedrijven van Herman Vrehen, oud-gedeputeerde in GS van de Provincie Limburg.

Het IKL heeft vele partners waarmee wordt samengewerkt. Een van die partners is mogelijk ons Waterschap, Waterschap Limburg.

Dit roept bij ons enkele vragen op:

  1. Is er een werkrelatie tussen het IKL en het Waterschap Limburg?
  2. Heeft het Waterschap Limburg, dan wel haar rechtsvoorgangers, in het verleden opdrachten gegund aan organisaties, die gelieerd zijn aan Herman Vrehen?
  3. Zo ja, wanneer en hoe zijn deze overeenkomsten tot stand gekomen?
Delen: