Dag van de Limburgse Onafhankelijke Politiek

Zaterdag 17 november vond in Herkenbosch het symposium van de Limburgse Onafhankelijke Politiek plaats. Aanleiding voor het symposium was de opkomst van de lokale onafhankelijke politiek en het gegeven dat onafhankelijke partijen hun krachten steeds meer willen bundelen.

Vlnr Senator Hendrik ten Hoeve, voorzitter Ad Roest, Statenlid Raimond Franssen

Vooruitkijkend naar de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 wil de provinciale partij Lokaal-Limburg een platform zijn voor de vele lokale partijen. Door samenwerking binnen een platform behoud iedereen zijn eigen identiteit, maar wordt kennis en ervaring optimaal gedeeld. Dat is volgens velen de manier om de opkomst van de lokale onafhankelijke politiek, met ruim 33% van de stemmen tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraden, verder vorm te geven.

Voorbeeld
Lokaal-Limburg is momenteel de enige vertegenwoordiger van de onafhankelijke politiek in Provinciale Staten van Limburg. Statenlid Raimond Franssen gaf tijdens het symposium aan dat hij hard moet werken als eenmansfractie, maar dat hij zich gesteund voelt door zijn achterban. Hij voelde een sterke verbondenheid met zijn voorbeeld op landelijk niveau, Senator Hendrik ten Hoeve. Ten Hoeve was zaterdag ook aanwezig en bevestigde de werkdruk die ook hij als eenmansfractie in de Eerste Kamer voelt.

Ten Hoeve, de vertegenwoordiger van de onafhankelijke politiek in Den Haag, wees ook op de opkomst van de onafhankelijke politiek, waarbij volgens hem nu het moment is om zowel in de provincies alsook in de Eerste Kamer een groeispurt te kunnen maken. Onmisbaar daarbij zijn volgens de Senator de drie kernwaarden van de onafhankelijke politiek; voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat,  met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit, maar ook samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

Laurens van Voorst

Een derde spreker tijdens de Dag van de Limburgse Onafhankelijke Lokale Politiek was Laurens van Voorst. Deze publicist, zelf actief als lokaal politicus in Brabant, zette uiteen hoe burgers in straten, buurten, wijken en dorpen met steun van de overheid meer zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen krijgen.

Daarna zorgde dagvoorzitter Frans Pollux voor een levendige discussie tussen de sprekers en de zaal, waar vertegenwoordigers met een lokale politieke achtergrond uit alle windstreken in Limburg een plaatsje hadden gevonden. De meest opvallende opmerking tijdens die discussie was afkomstig van Statenlid Raimond Franssen die de verwachting uitsprak om met zes onafhankelijke politici in provinciale staten terug te komen.

[slideshow_deploy id=’620′]

Delen: