Verzoek om input van leden Lokaal-Limburg

Namens de fractie Waterschap willen wij u onderstaande stukken voorleggen.
Het betreft een brief met een inleiding en vervolgens een voorstel voor Zuid-Limburg en een voor Midden en Noord-Limburg. (meer…)


Nieuw Bestuur Lokaal-Limburg

Geachte leden,

Namens het bestuur mag ik onderstaande informatie onder uw aandacht brengen:

Nieuw bestuur

Het vorige bestuur heeft geconcludeerd dat er nieuwe mensen nodig waren om de gestelde doelen te gaan behalen.
Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende leden (meer…)


Werkbezoek Nieuwe Waterkering Mook

Op 3 juli was de fractie in Mook, waar de nieuwe waterkering geopend werd.

Werkbezoek Water 3 juli (pdf)


Einde coalitieonderhandelingen

De fractie van Lokaal-Limburg maakt geen deel meer uit van de coalitiebesprekingen in de provincie Limburg. Dat hebben partijbestuur en fractie gistermiddag aan formateur Koopmans laten weten.

Fractievoorzitter Raimond Franssen zegt hierover; “Wij waren al lange tijd met de informateurs en later met de formateurs in gesprek om te komen tot een zo breed mogelijk coalitie. Deze week zouden wij de namen van onze kandidaat gedeputeerden aan de formateurs doorgeven, maar voor het daartoe kwam werd ik benaderd door een externe kandidaat die door Ger Koopmans was gepolst om namens Lokaal-Limburg in het College van GS zitting te nemen”. (meer…)


De gele hesjes (van het waterschap) op pad!

Ruim 2 maanden geleden is het alweer dat de verkiezingen voor het Waterschap waren. Als lid van Lokaal-Limburg stonden wij op de lijst om samen met de andere leden te proberen een zetel binnen te halen. Dat lukte! Een zetel was het resultaat van onze inspanning, maar er kwam meer. (meer…)


1 2 3 10